Litewski rząd publikuje wytyczne dotyczące ICO.

985
Litwa opublikowała kompleksowe wytyczne dotyczące ICO w dokumencie z 8 czerwca 2018 r. Urzędnicy zapowiadają, że te działania to krok w kierunku stabilności i przejrzystości regulacji w kraju.

Po upływie dwóch miesięcy od zainicjowania przez litewski rząd dialogu między bankami, operatorami ICO i innymi podmiotami, na temat opracowanych wytycznych i dalszych działań wypowiedział się  Minister Finansów Litwy Vilius Šapoki. Jego zdaniem ICO powinno podlegać regulacjom.

„Rynek ICO nie został jeszcze uregulowany. Ma on ogromny potencjał, ale musimy poradzić sobie z ryzykiem. Powinniśmy dołożyć starań, aby Litwa stała się główną siedzibą dla promotorów projektów ICO, którzy chcą działać w przejrzystym i uporządkowanym środowisku prawnym”, powiedział w oświadczeniu minister finansów Vilius Šapoka.

„Litwa ma już wyjątkową przewagę tworzeniu regulacji. Jesteśmy jednym z pierwszych państw w Europie, które przygotowało kompleksowe wytyczne dotyczące ram prawnych dla projektów ICO. Wytyczne obejmują kompleksowo regulacje prawne, w zakresie podatków i rachunkowości „.

„Zdajemy sobie sprawę, że nowy, odważny, świat ekonomii cyfrowej nie minie, dlatego zachęcamy i zapraszamy jego uczestników do innowacji i tworzenia na Litwie.”

Międzyresortowe konsultacje na Litwie

Podejście Litwy ma na celu zlikwidowanie luk w zakresie porządku prawnego dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy angażują się w proces obrotu tokenami  ICO.

Poza regulacjami finansowymi, w wytycznych przedstawiono również opinie krajowych organów kontroli, podatkowych i organów ścigania przestępstw finansowych na temat sposobu stosowania przepisów podatkowych i przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Na przykład w wytycznych sugeruje się, że „dochód uzyskany przez inwestorów z indywidualnych zakupów i sprzedaży cyfrowych walut będzie opodatkowane standardową stawką stałego podatku dochodowego w wysokości 15 %”.

Kwestia czy Tokeny kryptograficzne powinny być klasyfikowane jako papiery wartościowe, obecnie stanowi główny obszar analiz prowadzanych przez amerykańskich i kanadyjskich regulatorów. W zeszłym tygodniu amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) przyznała, że ​​jest rozczarowana brakiem podmiotów kryptowalutowych rejestrujących się jako operatorzy papierów wartościowych. Tymczasem w Polsce nie słychać o kompleksowych między resortowych działaniach regulacyjnych, których możemy pozazdrościć naszym sąsiadom.

Komentarze