Kryptowaluty wracają do wzrostów…przynajmniej niektóre

Dobrym czwartkowym zwyczajem zapraszam na analizę techniczną altcoinów, które zaproponowaliście w mailach i komentarzach pod ostatnim artykułem. 
EOS/USD – EOS

Spoglądając na notowania EOS’a zauważymy, że wskutek trwającej od pierwszej połowy grudnia 2018 roku aprecjacji cena EOS’a wzrosła o ponad 7,10 USD tj. 458% z 1,55 USD do 8,65 USD. W trakcie tej tendencji rynek pokonał kilka istotnych poziomów oporu, wśród których bez wątpienia najistotniejsze były strefy w rejonie 4,50 USD, 5,85 USD oraz 6,80-7,00 USD. 

Mimo, że pokonanie tej ostatnie teoretycznie mogło otworzyć drogę do dalszej aprecjacji nawet w okolice 10 dolarów, to tak się jednak nie stało. Tendencja ta zatrzymała się bowiem nieco powyżej 8,65 USD.

W wyniku późniejszych spadków cena EOSa znów osunęła się poniżej 7 USD i zgodnie z moja ubiegłotygodniową projekcją, rynek przetestował po raz kolejny techniczne wsparcie w wysokości 5,85 USD, gdzie pojawiła się reakcja popytowa.

Od kilku dni obserwujemy dość wąską konsolidację. Nawet jeżeli notowania zaliczą delikatne wzrosty, to dopóki rynek nie wybije powyżej 7 USD, uznać moglibyśmy je za korektę. Presję podażową w tym rejonie może bowiem potęgować fakt, iż strefa ta zbiega się z mierzeniem 38,2% korekty Fibonacciego z ostatnich spadków, co z czysto technicznego punktu widzenia mogłoby determinować pojawienie się reakcji podażowej.

W najbliższym czasie warto zatem uzbroić się w cierpliwość i uważnie obserwować rozwój sytuacji. W chwili obecnej równie prawdopodobne wydają się bowiem dwa scenariusze:

  • Wybicie powyżej 7 USD i kontynuacja wzrostów w okolice poprzednich wierzchołków, bądź nawet 10 USD.
  • Wybicie poniżej 5,85 USD i kontynuacja spadków w rejon 4,50 USD.
BNB/USD – BinanceCoin

Spoglądając na notowania BinanceCoin’a zauważymy, że mimo, iż trwające od 26 maja br. spadki nie dotarły w rejon ostatnio pokonanego oporu (26 USD) i mierzenia 61,8% korekty Fibonacciego, to już od kilku dni znów obserwujemy wzrosty. Jeżeli tylko tendencja ta będzie kontynuowana, w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się nawet ponownego przetestowania poprzednich szczytów. Trwałe pokonanie tej strefy mogłoby otworzyć drogę do dalszej aprecjacji, dla której nie jesteśmy już jednak w stanie określić potencjalnego zasięgu. Okazuje się bowiem, że rynek nigdy w przeszłości nie był wyżej a co za tym idzie, niemożliwe jest wyznaczenie technicznych stref oporu.

XLM/USD – Stellar

Spoglądając na notowania Stellar’a zauważymy, że rynek od pewnego czasu porusza się w trendzie horyzontalnym pomiędzy 0,1185 – 0,1450 USD. W wyniku ostatnich spadków kurs po raz kolejny dotarł w rejon dolnego ograniczenia tej konsolidacji. Gdyby tylko wsparcie to zostało jednak pokonane, potencjalne spadki mogłyby sięgnąć linii tendencji wzrostowej będącej dolnym ograniczeniem obecnego kanału wzrostowego bądź nawet okolic 0,06 USD. 0,1750 USD. 

Jeżeli jednak obecnie testowane wsparcie po raz kolejny zostanie odrzucone, cena Stellara mogłaby ponownie wzrosnąć powyżej 0,14 USD.

ADA/USD – Cardano

Równie interesująco wygląda także obecna sytuacja na notowaniach Cardano, gdzie wskutek ostatnich wzrostów rynek dotarł w okolice ważnej strefy oporu, będącej jednocześnie górnym ograniczeniem trwającej od połowy maja br. konsolidacji. W chwili pisania tego artykułu obserwujemy niewielką reakcję podażową. Gdyby jednak ostatecznie rynek pokonał ten poziom, potencjalne wzrosty mogłyby być kontynuowane w okolice 0,1120 USD bądź nawet 0,1820 USD. Tam też znów pojawiła się reakcja podażowa. Warto zwrócić uwagę, że poziom ten po raz pierwszy przetestowany został już pod koniec 2017 roku, a mimo to, w dalszym ciągu jest respektowany przez rynek. Jeżeli tylko strefa ta po raz kolejny zostanie odrzucona, cena Cardano mogłaby osunąć się nawet w okolice 0,0532 USD.

Jeżeli jednak obecnie testowany opór po raz kolejny zostanie odrzucony, wówczas spodziewać moglibyśmy się ponownych spadków, dla których realnym zasięgiem są okolice dolnego ograniczenia konsolidacji tj. 0,0770 USD.

TRX/USD – TRON

Spoglądając na notowania TRX zauważymy, że w wyniku ostatnich, dynamicznych wzrostów rynek pokonał niezwykle istotny opór w wysokości 0,0312 USD wybijając tym samym górą z trwającej niemal od początku roku konsolidacji, po czym zgodnie z moją wcześniejszą projekcją, dotarł w rejon 0,0405 USD, gdzie ponownie pojawiła się reakcja podażowa.

W wyniku trwających od tego czasu spadków, cena TRX osunęła się w okolice 0,0312 USD a więc ostatnio pokonanego oporu. W minioną niedzielę rynek podjął nawet próbę pokonania tego poziomu. Wybicie to jednak już kolejnego dnia zostało zanegowane.

Od początku tygodnia znów obserwujemy wzrosty i jeżeli tylko tendencja ta będzie kontynuowana, w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się ponownego przetestowania 0,0405 USD bądź nawet 0,0550 USD.

XMR/USD – Monero

Zdecydowanie mniej interesująco wygląda natomiast obecna sytuacja na notowaniach Monero, którego kurs już jakiś czas temu pokonał istotne opory w rejonie 72 i 80 dolarów, po czym dotarł w okolice 100 USD. Tam też pojawiła się reakcja podażowa, w wyniku której cena Monero znów osunęła się w okolice 80 USD.

Od tego czasu obserwujemy trend horyzontalny i dopiero trwałe wybicie w którakolwiek ze stron z tej konsolidacji mogłoby określić przyszły kierunek ruchu.

Biorąc jednak pod uwagę niedawne odrzucenie 80 USD i trwające od kilku dni wzrosty, w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się ponownego przetestowania okolic 100 UD. Trwałe wybicie powyżej tego poziomu, mogłoby nawet otworzyć drogę do dalszych wzrostów, dla których realnym zasięgiem byłby rejon 148 USD.

DASH/USD – Dash

Spoglądając na notowania Dash’a zauważymy, że wskutek ostatnich wzrostów rynek pokonał dwa techniczne opory znajdujące się kolejno w okolicy 100 USD i 137 USD. Aprecjacja ta dotarła aż w rejon 174 dolarów. Tam jednak pojawiła się większa reakcja podażowa i zgodnie z moją wcześniejszą projekcją cena wróciła w rejon 137 USD.

Biorąc pod uwagę niedawne odrzucenie tego poziomu i trwające od kilku dni wzrosty, w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się ponownego przetestowania okolic 170-174 UD. Trwałe wybicie powyżej tej strefy, mogłoby natomiast otworzyć drogę do dalszych wzrostów, dla których realnym zasięgiem byłby rejon 210-222 USD, bądź nawet 185 USD.

GAME/USD – GameCredits

Zdecydowanie mniej optymistycznie wygląda natomiast obecna sytuacja na notowaniach GameCredits, którego kurs w dalszym ciagu porusza się wewnątrz trwającej od połowy listopada ub.r. konsolidacji. Dopóki bariera 0,15 USD będąca górnym ograniczeniem tego trendu horyzontalnego nie zostanie pokonana, spodziewać moglibyśmy się kontynuacji tego ruchu bocznego, bądź co gorsza, nawet dalszej deprecjacji.

LSK/USD – Lisk

W klasycznym trendzie horyzontalnym znajduje się od pewnego czasu także kurs Lisk’a. Biorąc jednak pod uwagę, że w chwili obecnej cena znajduje się w okolicy górnego ograniczenia tej konsolidacji, niewykluczone, że w najbliższym czasie do jej ponownego odrzucenia, co w praktyce mogłoby otworzyć drogę do spadków w rejon 1,65 USD.

Dopiero trwałe wybicie powyżej 2,25 mogłoby w tym przypadku otworzyć drogę do dalszych wzrostów. Potencjalnymi zasięgami dla tej aprecjacji byłyby natomiast poziomy znajdujące się już w okolicy 2,59 USD oraz 3,10 USD.

WAVES/BTC – Waves

Spoglądając na notowania Waves zauważymy, że wskutek ostatnich spadków cena osunęła się poniżej 42 500 satoshi. Mimo, że w kolejnych dniach poziom ten został przetestowany od dołu (jako opór), to w jego okolicy pojawiła się silna reakcja podażowa. Niewykluczone więc, że w najbliższym czasie deprecjacja ta będzie kontynuowana. Gdyby tak się stało, realnym zasięgiem dla dalszych spadków mogłyby kazać się okolice ubiegłorocznych minimów tj. 23 520 satoshi.

Jeżeli Ty również chciałbyś abym naniósł swoje kreski na wykres jakiejś konkretnej kryptowaluty, której nie ma w powyższym artykule, napisz proszę co to za instrument w komentarzu pod tym tekstem bądź ślij do mnie prywatną wiadomość na [email protected] a ja obiecuję uwzględnić to następnym razem.

Rynki nigdy się nie mylą – za to opinie, często.

– Jesse Livermore

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze