Koniec wzrostów? Bitcoin spadnie do 14 000 USD?

Bitcoin dzielnie utrzymuje się powyżej progu 20 000 USD, jednak nie udaje mu się przebić powyżej 21 000 USD. Natomiast Ethereum oscyluje w okolicach 1600 USD. Pojawiają się głosy, że nadchodzi koniec aktualnej korekty wzrostowej i czekają nas spadki. Spekakularne spadki.

Tego zdania jest m.in. il Capo of Crypto. Jeszcze przed korektą wzrostową publikował on swoją analizę:

W jego scenariuszu Cena BitCoina osiągała najpierw poziom 21 000 USD, żeby następnie odnotować spadki. Uważa, że dno znajduje się na poziomie pomiędzy 14 000 USD, a 16 000 USD. Uzupełnił ją także w ostatnich dniach:

Zauważył on podwójny szczyt, który jest zapowiedział dalszych spadków. Podzielił się także szczególową analizą:

Możemy z niej wywnioskować, że il Capo of Crypto oczekuje spadku do poziomu ok. 19 250 USD, po którym nastąpi kolejna korekta wnioskowa. Następnie cena będzie kontynuować spadki. Wciąż utrzymuje on, że dno znajduje się na poziomie ok. 14 000 USD.

Przedstawiony jest także alternatywny scenariusz, w którym BitCoin przekracza poziom 21 500 USD, następuje tam kolejna konsolidacja i test wsparcia, a następnie cena podąża powyżej poziomu 23 000 USD. Jednocześnie uważa, że scenariusz spadkowy jest bardziej prawdopodobny.

Analizy ETH podjął się użytkownik Wolf:

Zauważył on konsolidację, jednocześnie uważa, że spowolnienie było spodziewane. Natomiast wciąż oczekuje wzrostów do poziomu ponad 1800 USD.

Jednocześnie warto pamiętać, że w najbliższym czasie poznamy decyzję FED-u dotyczącą polityki stóp procentowych. Rynek spodziewa się podwyżki stóp procentowych o 0,75 punktów bazowych. Stany Zjednoczone wciąż zamierzają walczyć z inflacją i nie chcą zwalniać kroku. Pomimo że nic nie zapowiada, żeby nadchodząca konferencja była przełomowa, to warto zachować dodatkową ostrożność.

Sprawdź również:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Dodaj komentarzx