KNF ostrzega przed Good Investments LTD w związku z giełdą Kanga

5 923

Na oficjalnym profilu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego pojawiła się informacja o nowym podmiocie, który trafił na listę ostrzeżeń publicznych. Chodzi o dopisanie spółki Good Investments LTD, BSSIP LTD w związku z funkcjonowaniem strony internetowej giełdy Kanga.

UKNF złożył zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a sprawa została skierowana do Prokuratory Okręgowej w Warszawie.

Z czego wynikają problemy giełdy Kanga?

Podejrzenie przestępstwa popełnionego przez Good Investments LTD, BSSIP LTD Urząd Komisji Nadzoru Finansowego argumentuje w następujący sposób:

„prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia”.

Chociaż informacja o umieszczeniu nowego podmiotu na liście ostrzeżeń publicznych została zamieszczona na koncie @uknf o godzinie 11:01:

„Nowy podmiot na liście ostrzeżeń publicznych #KNF:

Good Investments LTD, BSSIP LTD (w zw. z funkcjonowaniem strony kanga.exchange) (…)

na oficjalnym profilu giełdy wciąż nie opublikowano żadnego wyjaśnienia w tej sprawie.

Dziś, tj. 14.01.2022 o godz. 13:01 na oficjalnym profilu Kanga Exchange na facebooku opublikowano poniższe oświadczenie:

W związku z wpisaniem dwóch spółek związanych z działalnością Kanga Exchange oświadczamy co następuje:
1. Spółka Good Investments LTD była operatorem giełdy Kanga Exchange do dnia 11.01.2022 r o czym Spółka informowała Użytkowników mailowo oraz na stronie Giełdy.
2. Spółka BSSIP LTD wykonuje pomocnicze działania związane z działalnością Kanga Exchange.
3. Żadna ze wskazanych spółek nie wykonuje głównych operacyjnych zadań wymaganych do poprawnego funkcjonowania giełdy i związanych z nią usług (np. realizacja wpłat i wypłat, działalność kantorowa itp.).
4. Żadna z usług świadczonych lub związanych z Kanga Exchange nie została przerwana.
5. W celu zachowania najwyższych standardów, Kanga Exchange zawiadomiła partnerów operacyjnych o zaistniałej sytuacji, również tych którzy nie są związani bezpośrednio z podmiotami wpisanymi na listę ostrzeżeń. Otrzymaliśmy deklarację współpracy i wsparcia.
6. Jako przedstawiciele Kanga Exchange nie rozumiemy zasadności zgłoszonych przez KNF wątpliwości, a mianowicie „umożliwiania obrotu instrumentami finansowymi bez zezwolenia”. Żaden z podmiotów związanych z Kanga Exchange nigdy nie podejmował działań związanych obrotem instrumentami wymagającego szczególnego zezwolenia.
7. Zwracamy również uwagę na fakt, że żaden z podmiotów nie otrzymał oficjalnego zawiadomienia od KNFu lub prokuratury o toczącym się postępowaniu.
8. Kanga Exchange deklaruje pełną współpracę z regulatorem i odpowiednimi urzędami. Jednocześnie służby prawne Kanga Exchange podjęły odpowiednie działania zmierzającą do natychmiastowego wyjaśnienia aktualnej sytuacji.
9. Mamy również świadomość, że od kilku tygodni w przestrzeni internetowej podejmowane były działania zmierzające do oczernienia działalności i usług świadczonych przez Kanga Exchange. Sprawa została przekazana do organów ścigania. Podjęte zostały również działania zmierzające do ujawnienia tożsamości osób stojących za wskazaną inicjatywą.
10. Od początku swojej działalności Kanga Exchange stawiała na współpracę i budowanie silnej wspólnoty kryptowalutowej. Zaistniałą sytuację odbieramy nie tylko jako próbę zaszkodzenia Kanga Exchange, ale działanie uderzające i szkodzące polskiej społeczności kryptowalutowej.

My natomiast, korzystając z okazji, zachęcamy do lektury tekstu Lista ostrzeżeń KNF – co oznacza dla firm i ich klientów? (cz.1).

Czy giełda Kanga działa zgodnie z prawem?

Na oficjalnej stronie Kanga Exchange (w zakładce Informacje o firmie) znajduje się zapis, że firma działa legalnie „czego potwierdzeniem jest m.in. akceptacja naszego modelu biznesowego przez Komisję Nadzoru Finansowego”.

źródło: knf.gov.pl

Komentarze