KNF opublikował komunikat ws. funkcjonowania giełd i kantorów kryptowalut w Polsce. Działalność jest legalna

4 638

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała komunikat ws. funkcjonowania giełd i kantorów kryptowalut w Polsce. Komunikat podaje, iż w polskim systemie prawa nie funkcjonują przepisy zakazujące prowadzenia działalności w charakterze giełd lub kantorów kryptowalut, co oznacza, że prowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności w formie giełdy lub kantoru kryptowalut, a także obrót kryptowalutami, nie jest zakazane, a w związku z tym jest legalne. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podmiotów, które deklarują wolę działania zgodnie z prawem polskim oraz wolę zapewnienia właściwego zabezpieczenia środków powierzonych im przez ich klientów (w tym podmiotom działającym na rynku kryptowalut), a potrzebują pomocy w zidentyfikowaniu właściwych przepisów oraz obowiązków prawnych niezbędnych do prowadzenia tej działalności, Urząd KNF powołał Program Innovation Hub, w ramach którego możliwe jest ustalenie wraz z KNF ram prawnych i organizacyjnych takiej działalności w sposób zapewniający zgodność z prawem działalności tych podmiotów oraz bezpieczeństwo środków powierzonych im przez klientów.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców1; Przedsiębiorca może podejmować wszelkie działania, z wyjątkiem tych, których zakazują przepisy prawa. Przedsiębiorca może być obowiązany do określonego zachowania tylko na podstawie przepisów prawa. Ponadto, od dnia 13 lipca 2018 roku podmioty prowadzące działalność w zakresie giełd i kantorów kryptowalut staną się instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i będą w związku z tym musiały wykonywać wszystkie obowiązki tam wskazane.

Jak podaje dalej komunikat, dodatkowo prowadzenie tej działalności, w opinii KNF, wiązać się może z wykonywaniem czynności objętych właściwymi przepisami regulującymi działalność podmiotów na rynku finansowym, a co za tym idzie z obowiązkiem uzyskania stosowych zezwoleń KNF, np. zezwolenia na wykonywanie usług płatniczych w zakresie prowadzenia rachunków płatniczych (tzw. wirtualne portmonetki) i wykonywania transakcji płatniczych określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (ustawa o usługach płatniczych). W konsekwencji działalność ta, tak samo jak każdy inny przejaw działalności
gospodarczej, musi się odbywać w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Informacja od Komisji Nadzoru Finansowego jest skutkiem pierwszego spotkania grupy roboczej ds. kryptowalut i technologii blockchain, które miało miejsce 4 czerwca. Podczas spotkania zostały poruszone m.in. tematy prawne, przyszłość branży blockchain i kryptowalut w Polsce, jak i stanowisko organów nadzorczych ws. prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie DLT/kryptowalut. W spotkaniu wzięło udział 41 instytucji oraz podmiotów, zarówno z branży FinTech, jak i technologii blockchain oraz walut wirtualnych.

KNF przypomina, że podmioty prowadzące działalność w charakterze giełd i kantorów kryptowalut, które zostały wpisane na „Listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego”, w przekonaniu KNF mogły świadczyć klientom usługi płatnicze bez wymaganego zezwolenia KNF co stanowi naruszenie art. 150 ustawy o usługach płatniczych. Należy jasno wskazać, że powodem działań Komisji w tym zakresie nie było prowadzenie działalności w charakterze giełdy lub kantorów kryptowalut, a uzasadnione podejrzenie niezgodnego z prawem działania bez właściwego zezwolenia, co stwarzało stan potencjalnego zagrożenia dla osób powierzających swoje środki tym podmiotom. Równocześnie należy wskazać, że podmioty te nie podejmowały realnych działań w celu uzyskania od KNF niezbędnego zezwolenia, ani też nie występowały do KNF z wnioskiem o określenie na ich potrzeby właściwych ram prawnych.

KNF i grupa robocza ds. kryptowalut i technologii blockchain

KNF poinformowała 9 maja, iż Artur Granicki został dyrektorem nowego Departamentu Innowacji Finansowych FinTech w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, w wyniku konkursu na to stanowisko. Poinformował on na swoim twitterze, iż wraz z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego tworzą specjalną grupę roboczą do spraw blockchainu i walut wirtualnych. Pierwsze spotkanie grupy miało miejsce 6 czerwca, a kolejne przewidywane jest na początku lipca.

Komentarze