Internauci stawiają na Cardano (ADA) i TRON (TRX)

8 346

W ostatni czwartek Vitalik Buterin opublikował krótką ankietę, w której internauci mogli głosować na to, jaką walutę chcieliby zobaczyć jako najważniejszą w 2035 roku.

Chociaż Vitalik wykluczył z głosowania Ethereum, głosy można było oddawać na Bitcoina (BTC), dolara amerykańskiego (USD), Solanę (SOL) i Cardano (ADA).

ADA wyprzedziła BTC wśród społeczności Ethereum

W ankiecie zamieszczonej na koncie @VitalikButerin odpowiedzi udzieliło ponad 600 000 osób. Każda z nich mogła zagłosować na BTC, USD, SOL lub ADA. Wiadomość opublikowana przez współtwórcę Ethereum brzmiała następująco:

Ankieta dla społeczności Ethereum. Budzisz się w 2035 roku i 80% wszystkich transakcji + oszczędności na świecie są przechowywane w jednej walucie, którą nie jest ETH. Która waluta miałaby to być?

„Poll for Ethereum community. You wake up in 2035, and 80% of all transactions + savings in the world are in one currency that is not ETH. Which would you prefer it to be?”

Cardano zdobyło najwięcej głosów – aż 42% ankietowanych chciałoby, aby za 13 lat najważniejszą walutą była ADA. Bitcoin znalazł się na drugim miejscu, zdobywając 38,4% głosów, a podium zamyka Solana z 13,1%. Warto zwrócić uwagę na to, że najmniejszym zainteresowaniem cieszy się… dolar amerykański. Tylko 6,5% internautów oddało na niego swój głos.

TRON wyprzedził BNB, NEO i CNY

Tego samego dnia Vitalik Buterin zamieścił również drugą ankietę, w której internauci mogli oddać głos na jedną z czterech innych walut: TRON, BNB, CNY i NEO. Z tych projektów jako walutę, która miałyby dominować w 2035 roku, najwięcej osób wybrało TRON (51,3%). Zaraz za nim znalazły się BNB (22,8%) i NEO (21,8%). Najmniejszym zainteresowaniem cieszył się juan chiński (CNY), na którego zagłosowało tylko 4,1% internautów. W drugiej ankiecie oddano ponad 358 000 głosów.

Co sądzisz o wynikach ankiet, które Vitalik Buterin przeprowadził wśród osób obserwujących go na Twitterze? Czy też oddałbyś głos na Cardano (ADA) i TRON (TRX)?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze