Grayscale i Bitcoin | „Czy jesteście gotowi na naprawdę duże pieniądze!?”

Grayscale jest często postrzegany jako obserwacyjny punkt wyjścia dla instytucjonalnego zainteresowania kryptowalutą jako klasą aktywów. W światowych raportach z wypiekami na twarzy obserwujemy stopień zainteresowania kryptowalutami ze strony największych funduszy. Opublikowany niedawno raport Grayscale pokazuje w tym zakresie ciekawe dane.

Fundusz opublikował wyniki za trzeci kwartał od 2019 r. Ujawniono w nim wpływy o wartości miliarda dolarów. Jest to najbardziej udany kwartał funduszu od jego powstania. Reprezentuje trzykrotny wzrost napływu środków w stosunku do drugiego kwartału. To wzrost z 84,8 do 254,9 miliona dolarów. Z drugiej strony, wpływy z trzeciego kwartału stanowią ponad jedną czwartą wpływów ogółem, licząc od momentu powstania funduszu we wrześniu 2013 r.

grayscale
źródło: tutaj

Biorąc pod uwagę niskie wartości w ciągu ostatniego kwartału, zarządzane aktywa Grayscale spadły z 2,7 miliarda do 2,1 miliarda dolarów. Kwartalne wpływy wzrosły natomiast zdecydowanie w ciągu 2019 r. Wpływy Grayscale wzrosły z 42,7 miliona USD w I kwartale do 254,9 miliona USD w trzecim.

Grayscale i bitcoin

W drugim kwartale fundusz odnotował wzrost zainteresowania swoimi funduszami alternatywnymi. Wpływy z byłego Bitcoin Trust wyniosły 24 procent, w porównaniu z zaledwie jednym procentem w pierwszym kwartale. Wyniki za trzeci kwartał ponownie wzrosły wraz z zainteresowaniem bitcoinem, przy 67 procentach wpływów do Grayscale Bitcoin Trust.

Prawie wszystkie te wpływy miały miejsce w lipcu. Tylko wtedy mieliśmy do czynienia z ogromnym popytem na bitcoin. Wtedy to do funduszu wpłynęło 75 milionów dolarów w ciągu tylko jednego dnia. Lipiec 2019 r. z łatwością pokonał drugi najbardziej udany miesiąc dla Bitcoin Trust. Zakończył się on wpływami do funduszu o wartości 64,7 mln USD w grudniu 2017 r.

grayscale 2
źródło: tutaj

Czy jesteście gotowi na naprawdę duże pieniądze!?

Inwestorzy instytucjonalni zdominowali wpływy z trzeciego kwartału, zawierając w sobie 84 procent wszystkich wpływów z trzeciego kwartału. Inwestorzy instytucjonalni, głównie fundusze hedgingowe, reprezentowali 84 procent wpływów zarówno w drugim, jak i trzecim kwartale.

grayscale 3
źródło: tutaj

Pomimo silnego wzrostu produktów Grayscale, wszystkie fundusze firmy odnotowały znaczne straty w tym kwartale:

Grayscale Bitcoin Trust i Grayscale Digital Large Cap Fund były liderami wydajności w 3Q19, ze spadkami ograniczonymi do 29,4% i 32,7%, podczas gdy Grayscale Zcash Trust i Grayscale Horizen Trust były niższe o ponad 65%.

grayscale 4
źródło: tutaj

Jest jedno zastrzeżenie dla skądinąd udanego kwartału . Jeśli chodzi o wpływy funduszu, większość wpływów nie wiązała się z wpływem nowej gotówki, która weszła na rynek. 80% wpływów miało charakter rzeczowy. Oznacza to, że były to ​​zasoby cyfrowe już posiadane, które zostały przeniesione do Grayscale z innych źródeł.

Tylko dwadzieścia procent wpływów nie stanowiło rzeczowych aktywów cyfrowych. Czy wzrost w funduszu sugeruje rosnące zainteresowanie klasą aktywów cyfrowych? Wydaje się, że tak właśnie jest, a jak dalej będzie rozwijać się sytuacja – jak zwykle pokaże czas.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze