Górnicy gromadzą Bitcoiny

Wczorajszy raport Glassnode pokazuje, że ilość Bitcoinów przechowywanych na portfelach należących do górników stale rośnie.

Pomimo wzrostu hashrate (z którego wynika, że większość firm wznowiła prace związane z wydobywaniem kryptowalut), górnicy wciąż gromadzą BTC.

Kiedy górnicy sprzedają BTC?

Raz na jakiś czas firmy specjalizujące się w kopaniu Bitcoinów muszą sprzedać przynajmniej część kryptowalut, aby opłacić prąd i pokryć koszt zakupu nowych urządzeń. Z raportu Glassnode wynika jednak, że obecnie do takich sprzedaży dochodzi wyjątkowo rzadko. W niewiele ponad pół roku górnicy zgromadzili na swoich portfelach około 14 000 Bitcoinów. Ich wartość, w momencie pisania artykułu, wynosi 606 867 380.

Gromadzenie Bitcoinów przez górników to dobry znak, jednak wciąż trudno mówić o optymistycznych nastrojach na rynku. W wyniku wczorajszych spadków, o których pisaliśmy w artykule Coraz więcej obaw związanych z Evergrande, kurs Bitcoina na chwilę osunął się poniżej 41 000 dolarów, aby następnie odbić do 43 455 USD.

Nastroje na rynku

Kumulowanie BTC przez górników w obecnej sytuacji pokrywa się z tym, do czego nawołują popularni inwestorzy i analitycy (hodlowanie!), z których większość podtrzymuje swoje bycze prognozy.

Według inwestora PlanB (@100trillionUSD) wciąż podążamy linią, którą nakreślił w czerwcu i która prowadzi do osiągnięcia 100 000 USD za 1 BTC do końca grudnia.

„In June I sketched the rough path of how bitcoin could go towards its s2f target of $100K in Dec. Just confirming we are still on that path IMO”.

Obserwowany przez prawie 57 000 osób xCæsar (@PARABOLIT) nawiązał natomiast do kultowego cytatu z filmu „Matrix”: weź niebieską pigułkę, a historia się skończy. Sprzedasz w panice swoje Bitcoiny i będziesz się dobrze bawił, pozostając biednym. Biorąc czerwoną pigułkę, wybierasz wolność finansową, zostaniesz w krainie czarów i zobaczysz, jak wysoko dojdzie rynek byka.

„You take the blue pill: the story ends, you panic sell all your bitcoin at HTF support and have fun staying poor.

You take the red pill: you choose financial freedom, staying in wonderland, and you see how high the golden bull run goes”.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze