Genesis ogłosi upadłość?

3 470

Ze względu na upadek FTX, który pociągnął w dół cały rynek kryptowalut, firma Genesis Trading zwolni 60 osób, co stanowi 30% ogólnej liczby pracowników i wystąpi o ochronę przed upadłością. Firma zamroziła prośby klientów o umorzenie środków wkrótce po złożeniu przez FTX wniosku o ochronę przed upadłością w listopadzie 2022 r.

Sytuacja Genesis coraz gorsza

Zarządzający Genesis stwierdzili, że zwolnienia nie ograniczały się do jednego działu, ale do całej firmy. Powiedzieli, że współpracują z bankiem inwestycyjnym Moelis & Co., aby ocenić przyszły kierunek, w tym potencjalne ogłoszenie upadłości.

Rzecznik Genesis powiedział:

Współpracujemy z doradcami finansowymi, aby chronić aktywa klientów i biznes. Genesis podjął trudną decyzję o zmniejszeniu siły roboczej na całym świecie, ponieważ nadal stawiamy czoła bezprecedensowym wyzwaniom branżowym. Środki te są częścią naszych ciągłych wysiłków na rzecz rozwoju naszej działalności.

Genesis poniósł ogromne straty na pożyczkach dla nieistniejącej już firmy Alameda Research i krypto funduszu hedgingowego Three Arrows Capital. Obie firmy złożyły wniosek o ochronę przed upadłością na podstawie rozdziału 11 w 2022 r.

Zeszłego lata, po tym jak Three Arrows zostało zmuszone do likwidacji, Genesis zwolnił 20% swojego personelu, a jego ówczesny dyrektor generalny złożył rezygnację. Po klęsce FTX nieszczęścia Genesis pogłębiły się. Według doniesień osób związanych z branżą, Genesis pożyczył setki milionów dolarów siostrzanej firmie handlowej FTX, Alameda Research.

Po upadku FTX Genesis zawiesił inicjowanie i wykupy pożyczek 16 listopada. W rezultacie 900 milionów dolarów z funduszy klientów giełdy kryptowalut Gemini zostało zamrożonych.

Nie tylko Genesis krwawi

Genesis nie jest jedyną spółką z kręgu walutowego, która przekazała w czwartek złe wieści.

Tego samego dnia Silvergate Capital przedstawił w swoich wczesnych częściowych wynikach kwartalnych, że depozyty związane z kryptowalutami spadły o 68% do 3,8 miliarda dolarów w czwartym kwartale z 11,9 miliarda dolarów na koniec trzeciego kwartału. Aby spłacić zobowiazania, Silvergate sprzedał obligacje o wartości 5,2 miliarda dolarów, a jego strata na sprzedaży obligacji w wysokości 718 milionów dolarów znacznie przekroczyła łączne zyski firmy od co najmniej 2013 roku.

Firma poinformowała, że ​​na koniec grudnia posiadała środki pieniężne i ich ekwiwalenty o łącznej wartości 4,6 mld USD, w porównaniu z 3,8 mld USD w pozostałych depozytach. Posiadała również kolejne 5,6 mld USD w dłużnych papierach wartościowych, w tym szybko zlikwidowanych amerykańskich obligacjach skarbowych. Jak informuje firma, średni dzienny wolumen transakcji wzrósł w czwartym kwartale.

Silvergate ogranicza działalność

W obliczu dużej liczby wypłat, Silvergate Capital stwierdził:

W całym ekosystemie panuje kryzys zaufania. Podczas gdy Silvergate podejmuje zdecydowane działania w odpowiedzi na obecne otoczenie, jego misja się nie zmieniła i mamy pełne zaufanie do branży kryptowalutowej. W odpowiedzi na szybkie zmiany w branży aktywów cyfrowych w czwartym kwartale podjęliśmy odpowiednie środki, aby zapewnić utrzymanie płynności gotówkowej w celu zaspokojenia potencjalnych odpływów depozytów, a nasza obecna pozycja gotówkowa przekracza nasze depozyty związane z aktywami kryptowalutowymi.

Ponadto Silvergate Capital ogłosiło zwolnienie 40% swojego personelu, czyli około 200 pracowników i zapowiedział, że ograniczy działalność. Firma odłożyła na półkę plany wprowadzenia własnej waluty cyfrowej, anulując wydanie 196 milionów dolarów na zakup części technologii sieci szyfrowanych płatności Facebooka.

Komentarze