G20: Międzynarodowy systemem podatkowy dotyczący kryptowalut

3 280

Liderzy dwudziestu najważniejszych gospodarek świata na szczycie G20 w Buenos Aires w Argentynie podjęli decyzję pracy nad międzynarodowym systemem podatkowym dla globalnego rynku kryptowalut zgodnie ze standardami FATF (Financial Action Task Force).

We wspólnej deklaracji grupa G20 stwierdziła:

„Będziemy poszukiwać rozwiązań dla międzynarodowego problemu podatkowego towarzyszącego cyfryzacji gospodarki,(…)”

W sobotę wspólna deklaracja została oficjalnie podpisana przez wszystkie państwa G20, donosi The Saudi Gazette. Dokument potwierdza, że wymagana jest reforma, biorąc pod uwagę gwałtowne tempo „cyfryzacji” światowej gospodarki.

Oprócz ustanowienia systemu krypto-podatkowego, przywódcy G20 będą również pracować nad wprowadzeniem niezbędnych środków, aby międzynarodowe korporacje nie były w stanie unikać opodatkowania.

Podczas szczytu G20 w 2019 r., Który ma się odbyć w Osace w Japonii, kraje członkowskie przedstawią raport dotyczący systemu krypto-aktywów. Po weryfikacji przez wszystkie państwa najprawdopodobniej zostanie on sfinalizowany do 2020 r. Poza planami stworzenia systemu podatkowego, G20 opracuje również ramy służące zwalczaniu nielegalnych działań związanych z praniem pieniędzy obejmujących waluty cyfrowe.

W odniesieniu do kryptowalut lub „krypto-aktywów”, o których mowa w dokumencie, grupa G20 uzgodniła podejście regulacyjne zgodne ze standardami FATF. Punkt 25 oficjalnej deklaracji brzmi:

„Będziemy regulować krypto-aktywa pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy i przeciwdziałać finansowaniu terroryzmu zgodnie ze standardami FATF, a my weźmiemy pod uwagę inne odpowiedzi w razie potrzeby.”

Japoński informator donosi, że podczas gdy UE i Wielka Brytania są pozytywnie nastawione do wprowadzenia globalnych zasad opodatkowania, Chiny i Stany Zjednoczone sceptycznie odnoszą się do opracowania takiego systemu.

Indie pobudzają do ścigania uciekających przestępców gospodarczych

Częściowo to Indie w piątek zainicjowały przedsięwzięcie, prezentując dziewięciopunktową listę. Wzywając kraje G20 do walki ze „zbrodniczymi przestępcami gospodarczymi”, co obejmuje także krypto-aktywa, takie jak Bitcoina i inne kryptowaluty, donosi The Hans India.

Program przedstawił premier Indii Narendra Modi, który wezwał FATF do nadania priorytetu całej sprawie i nawiązania międzynarodowej współpracy. Dzięki temu państwa członkowskie będą ściśle współpracować, a odpowiednie jednostki wywiadu finansowego będą wymieniać się informacjami niezbędnymi do wyśledzenia przestępców.

„FATF powinno mieć za zadanie sformułowanie standardowej definicji uciekinierów ekonomicznych. FATF powinien również opracować zestaw wspólnie uzgodnionych i wystandaryzowanych procedur związanych z identyfikacją, ekstradycją i postępowaniem sądowym w sprawie postępowania z przestępcami gospodarczymi w celu zapewnienia wytycznych i pomocy krajom G20, z zastrzeżeniem ich prawa krajowego, ” czytamy w porządku obrad.

MFW Podnosi kwestię globalnych regulacji i współpracy

Wraz z szybko rozwijającą się przestrzenią FinTech, szefowa MFW Christine Lagarde pozostaje otwarta na idee walut cyfrowych. Szczególnie wspierającą technologię blockchain, która ułatwia błyskawiczne i tanie globalne transakcje.

„Uważam, że powinniśmy rozważyć możliwość emisji cyfrowej waluty, a państwo może dostarczyć krajowi rolę w dostarczaniu pieniędzy na cyfrową gospodarkę”.

W styczniu 2018 r. Na Światowym Forum Ekonomicznym szefowa MFW przedstawiła raport przedstawiający cyfrowy rynek walutowy. Fragment raportu brzmi:

„Wirtualne waluty i ich podstawowe technologie mogą zapewnić szybsze i tańsze usługi finansowe. Mogą stać się potężnym narzędziem pogłębienia integracji finansowej w krajach rozwijających się”.

W raporcie Lagarde wspomniała również, że globalna współpraca jest wymagana, aby wykorzenić ludzi, którzy korzystają z krypto gospodarki do czarnych interesów. Należy chronić interesy inwestorów.

Trzy tygodnie temu, gdy przemawiała na konferencji FinTech w Singapurze, Lagarde podkreśliła, że banki centralne poszczególnych krajów powinny rozważyć wydanie przez Centralę banku – cyfrowej waluty (CBDC).

Komentarze