FATF | Nowe wytyczne dla giełd kryptowalut | Jawność nadawcy i odbiorcy

2 367

FATF wydało nowe wytyczne odnośnie transakcji kryptowalutowych dla giełd, funduszy hedgingowych i traderów.

FATF i udostępnianie danych o klientach giełd kryptowalut

Financial Action Task Force (FATF), agencja międzyrządowa, która opracowuje politykę walki z praniem brudnych pieniędzy, wdraża nowe wytyczne dla giełd kryptowalut. Chociaż nie są one prawnie wiążące, zalecenia będą miały wpływ na sposób funkcjonowania giełd i powiązanych przedsiębiorstw oraz sposób rozpowszechniania i zgłaszania danych osobowych inwestorów i traderów kryptowalut.

Giełdy kryptogwalut mają teraz za zadanie udostępnianie informacji o klientach.

FATF ogłosił nowe rewelacje w piątek, pod koniec sesji plenarnej w Orlando, USA. Transakcje kryptowalutowe dokonywane między „dostawcami usług wirtualnych” (VASP), włączając w to giełdy, powinny zawierać szczegółowe informacje o nadawcy i odbiorcy.

Zgodnie z piątkowym przemówieniem sekretarza skarbu USA Stevena Mnuchina, nowe zalecenia będą wymagać od dostawców usług wirtualnych aktywów wdrożenia tych samych wymogów AML / CFT co tradycyjne instytucje finansowe. Firmy dokonujące transakcji kryptowalutowych będą musiały podać nazwę wysyłającego klienta, numer konta, adres fizyczny lub krajowy numer identyfikacyjny – nie tylko numer transakcji – oraz nazwę odbiorcy i numer konta.

Nowe wytyczne FATF obejmują przede wszystkim:

  • Określenie, komu i w czyim imieniu giełdy wysyłają środki i kto jest ich odbiorcą;
  • Opracowanie procesów, w których będą musiały udostępniać te informacje innym dostawcom wirtualnych aktywów i organów ścigania;
  • Poddanie klientów starannej weryfikacji, aby upewnić się, że nie angażują się w żadną nielegalną działalność

Rewelacjom nie ma końca

Mnuchin powiedział:

„Nie pozwolimy, aby kryptowaluta stała się odpowiednikiem jakichś tajnych kont ”.

„Stany Zjednoczone poddają tej samej kontroli AML / CFT dostawców i ichdziałania jak każdą inną instytucję finansową w USA. Na przykład usługodawcy muszą zarejestrować się w FinCEN. Muszą także ustanowić program AML, a także prowadzić rejestrację i raportować, w tym zgłaszać raporty o podejrzanej aktywności. ”

Po co to wszystko?

Raport opublikowany przez Bloomberg pokazuje, że organy regulacyjne nie poradziły sobie ze zjawiskiem prania brudnych pieniędzy. Zdecydowana większość takich operacji odbywa się w fFIAT, które płyną swobodnie przez regulowane banki .

Pierwotnie opublikowane w lutym, a obecnie sfinalizowane, wytyczne FATF stanowią również, że informacje powinny być przekazywane odpowiednim władzom na żądanie.

„Kraje powinny zapewnić, aby dostawcy usług wirtualnych otrzymywali i przechowywali wymagane i dokładne informacje o inicjatorze transakcji oraz wymagały informacji o beneficjentach na temat wirtualnych transferów aktywów oraz (…) udostępniały je na żądanie właściwym organom.

Oto mapa państw – członków FATF:

kraje FATF
źródło: FATF

Wnioski

Giełdy kryptowalut, powiernicy i fundusze hedgingowe, które przenoszą i przechowują kryptowaluty, w tym kryptowaluty, takie jak Zcash i Monero, które mają na celu ukrycie tożsamości stron transakcji, stają przed wyzwaniami regulacyjnymi i podlegają kosztownym wysiłkom w celu zapewnienia zgodności.

Giełdy kryptowalutowe działające w krajach członkowskich FATF będą miały 12 miesięcy na dostosowanie się do zaleceń. W czerwcu 2020 roku FATF dokona przeglądu stopnia realizacji wytycznych przez kraje członkowskie.

Źródło grafiki tytułowej: tutaj

Komentarze