Ethereum w odwrocie? Spadki po wcześniejszym rajdzie w oczekiwaniu na decyzję FED

6 102

W ostatnich dniach na Ethereum obserwowaliśmy spore wzrosty, po których nastąpiła konsolidacja. Niezdecydowanie inwestorów trwało prawie tydzień, natomiast wczorajszy dzień zamknął się z istotnym spadkiem i dziś obserwujemy ich kontynuację. Czy Ethereum też ulega niepokojom przed czwartkową decyzją FED?

Spadki po konsolidacji

Ethereum to kryptowaluta, która cieszy się w ostatnim czasie dużym zainteresowaniem. W ciągu niecałego tygodnia jej wartość wzrosła o ok. 50%. Ponadto Ethereum zbliża się do przejścia z mechanizmu proof of work na mechanizm proof of stake.

Jednak należy pamiętać, że obecnie na rynku panują niedźwiedzie nastroje. Dotyczy to nie tylko kryptowalut, ale też rynków tradycyjnych. Czynniki makroekonomiczne również nie są łaskawe dla tego rynku. Rosnąca inflacja i stopy procentowe odbijają się w szczególności na ryzykownych, płynnych aktywach. A do tych kategorii zaliczamy kryptowaluty.

Należy zauważyć, że spadki dotyczą nie tylko Etherum. Podobne nastroje obserwujemy także m.in. na bitcoine. Ta kryptowaluta co prawda od kilku dni traciła na wartości, jednak wczoraj cena spadła o ok. 5%.

Sytuację komentuje m.in. Rekt Capital:

W jego opinii aktualnie obserwujemy niewielkie cofnięcie cen. Oczekuje on, że aktualne spadki będą testować poprzednie punkty oporu, które teraz mają być poziomami wsparcia.

Analizuje on także cenę z dłuższej perspektywy i zauważa, że Ethereum może zamknąć lipiec z zyskiem, a także nad istotnym poziomem oporu:

Oczywiście należy zaznaczyć, że do końca miesiąca został jeszcze niemal cały tydzień. A w międzyczasie, w czwartek odbędzie się spotkanie FED. Zostanie na nim ogłoszona dalsza strategia dotycząca m.in. walki z inflacją oraz podnoszenia stóp procentowych.

Wyższe stopy procentowe prowadzą do tak zwanego “jastrzębiego handlu”, który wyróżnia się tym że sprzedaje się ryzykowne aktywa (a do tej kategorii zaliczane są m.in. kryptowaluty), natomiast kupuje dolara.

Zobacz też:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze