Dane z USA dobiją bitcoina? Nastroje są złe, ale jest nadzieja

9 505

Bitcoin po korekcie wzrostowej z ostatniego tygodnia kontynuuje spadki i zbliża się do lokalnych minimów. Dodatkowo cena źle zareagowała na zapowiedź wysokiej inflacji.

Dziś poznamy CPI – jak to wpłynie na bitcoina?

W ostatnim tygodniu obserwowaliśmy wzrosty. Cena przekroczyła nawet poziom 21 500 USD. Jednak później nastąpiły spadki i w ciągu 3 dni bitcoin stracił ok. 10% swojej wartości. Spadła do poziomu 19 300 USD. 

Inwestorzy źle zareagowali na komunikat sekretarza prasowego Białego Domu. Karine Jean-Pierre zapowiedział na konferencji prasowej w środę, 13 lipca prezentację danych o inflacji. Poinformował o tym, że spodziewa się wysokich odczytów. Ich przyczyną mają być przede wszystkim wysokie ceny gazu w czerwcu.

Michaël van de Poppe uważa, że dzisiejszy dzień będzie decydujący, natomiast najgorsza reakcja powinna nastąpić przed publikacją danych.

Informacje zdają się także wpływać również na inne kryptowaluty. EHT w ostatnich dniach odnotowano niemal 15% spadek, zbliżając się do lokalnych minimów.

Iskierka nadziei – pozytywne wieści od analityków

Warto także przytoczyć garść pozytywnych informacji od analityków.

Crypt Ed, który uważa, że istnieje niewielka szansa na to, że nastąpi podwójna korekta, która osiągnie poziom nawet 24 000 USD. Szczegóły prezentuje w swoim video:

Jednocześnie podkreśla on, że szanse na to są małe.

Natomiast ciekawą perspektywę przytacza Michaël van de Poppe:

Zwraca on uwagę, że korekta jest uzasadniona, jednak wyceny krypto, w tym bitcoina są niższe z powodu wymuszonej sprzedaży m..in. 3AC i LUNY. Według niego przekroczenie bariery 22 000 USD będzie akceleratorem do dalszych wzrostów, nawet do poziomu 30 000 USD.

Nie wszyscy są tak optymistyczni. Portal GlassNode zwraca uwagę, że bitcoin znajduje się w drugiej fazie bessy, w której pod presją są inwestorzy długoterminowi. Ponadto zauważa, że wciąż nie można mieć pewności, że ostateczne dno zostało uformowane i należy spodziewać się jeszcze trochę bólu, zanim uformuje się poziom wsparcia odporny na spadki.

Może zainteresuje Cię również:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze