Czy spalanie opłat przełoży się na wzrost wartości Binance Coin?

3 373

Kwartalne spalanie Binance Coin (BNB) z pewnością przyczyniło się do spektakularnego wzrostu kursu tej kryptowaluty. Deweloperzy zaproponowali jednak dodatkowe działania, które mogłyby korzystnie wpłynąć na cenę BNB.

Chodzi o wprowadzenie spalania części opłat transakcyjnych, które użytkownicy ponoszą przy korzystaniu z sieci Binance Smart Chain.

Na czym polega spalanie?

Od samego początku uruchomienia BNB giełda Binance zapowiedziała prowadzenie regularnego spalania tokenów. Akcja przeprowadzana jest co trzy miesiące i będzie kontynuowana aż do momentu, w którym spalonych zostanie 100 milionów Binance Coin. Dzięki temu całkowita podaż BNB zostanie zmniejszona o połowę.

Samo spalanie to nic innego jak zastosowanie specjalnego polecenia wykonywanego w sieci Binance Chain, które nieodwracalnie eliminuje określoną ilość tokenów. Wpływ spalania na cenę najlepiej widać na przykładzie wartości BNB w momencie usuwania tokenów obiegu w ramach kwartalnego spalania:

  • 1 spalanie BNB (październik 2017 r.): 1 BNB = 1,52 USD,
  • 10 spalanie BNB (styczeń 2020 r.): 1 BNB = 17,50 USD,
  • 15 spalanie BNB (kwiecień 2021 r.): 1 BNB = 541,25 USD.

Samo spalanie jest oczywiście jednym z kilku czynników, które przełożyły się na wzrost wartości BNB (token pozwala między innymi korzystać z niższych prowizji). Nie ma jednak wątpliwości, że mniejsza ilość Binance Coin dostępnych w obiegu powinna prowadzić do wyższej ceny.

Spalanie opłat BSC

Deweloperzy BSC zastanawiają się nad wprowadzeniem nowego mechanizmu spalania (protokołu BEP-95), który miałby objąć część opłat, jakie użytkownicy ponoszą na przykład w momencie przesyłania środków. To sprawi, że z każdym użyciem sieci Binance Smart Chain zmniejszy się całkowita ilość dostępnych BNB.

Takie rozwiązanie ma jednak jedną wadę, a mianowicie mniej środków trafi do osób, które są walidatorami i delegatorami sieci. Tym samym zmniejszą się zyski ze stakingu BNB (można z niego korzystać między innymi bezpośrednio na giełdzie Binance lub przez portfel Trust Wallet).

Co sądzisz o zaproponowanej zmianie? Czy potencjalny wzrost wartości BNB uzasadnia zmniejszenie nagród dla walidatorów i delegatorów?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze