Czy grozi nam hiperinflacja?

2 519

CEO Twittera Jack Dorsey regularnie zamieszcza na swoim koncie wiadomości, które następnie cytowane są na portalach poświęconych branży kryptowalut. Tym razem miliarder podzielił się prognozą, z której wynika, że grozi nam hiperinflacja.

Wiadomość z soboty spotkała się z dużym zainteresowaniem również ze strony mediów, które na co dzień skupiają się jedynie na tradycyjnych finansach. Czy rzeczywiście należy się obawiać hiperinflacji i co tak naprawdę ona oznacza?

Jack Doresy przewiduje hiperinflację

Opublikowana w sobotę wiadomość była krótka, ale szybko zareagowało na nią wielu internautów. Tweet o treści hiperinflacja zmieni wszystko. To się dzieje. Został podany dalej ponad 24 000 razy i polubiło go 72 500 osób.

„Hyperinflation is going to change everything. It’s happening”.

Jack Dorsey wielokrotnie podkreślał swoją wiarę w Bitcoina, a jednocześnie stara się pomagać osobom, które tego naprawdę potrzebują. W ubiegłym roku przekazał miliard dolarów w ramach wsparcia walki z pandemią. Warto zwrócić uwagę na fakt, że Doresy jest nie tylko CEO Twittera, ale również współzałożycielem aplikacji Square. Tym samym można go uznać za osobę, które ma dostęp do kluczowych danych związanych z finansami.

Bitcoin jako zabezpieczenie przed inflacją

Miliarder nie tylko aktywnie inwestuje w Bitcoiny, ale też uważa, że najpopularniejsza kryptowaluta odegra istotną rolę dla dalszego rozwoju Twittera (więcej informacji znajdziesz w artykule: Czy Twitter potrzebuje BTC?). W przeciwieństwie jednak do osób, które chcą się szybko wzbogacić na kryptowalutach, Dorsey traktuje je bardziej jako zabezpieczenie przed inflacją.

Zarówno Square, jak i Twitter przynoszą mu tyle pieniędzy, że pomimo wspomnianego przekazania miliarda dolarów znajduje się obecnie na 173 miejscu listy najbogatszych ludzi na świecie według magazynu Forbes. Co ciekawe jeszcze w 2016 roku jego majątek wyceniany był „jedynie” na 1 000 000 dolarów. Od tego czasu nieprzerwanie rósł aż do aktualnych kilkunastu miliardów.

Trzeba jednak pamiętać, że nie wszyscy uważają Bitcoina za skuteczne zabezpieczenie przed inflacją. O ile Mike McGlone wielokrotnie podkreślał, że portfel inwestycyjny bez Bitcoina jest nagi, to w artykule Czy bitcoin chroni przed inflacją, znajdziesz ciekawą wypowiedź analityka Edwarda Moya, który uważa, że BTC nie powinien być postrzegany jako zabezpieczenie przed inflacją.

Co to jest hiperinflacja?

O ile zwykłą inflacją większość osób się na co dzień raczej nie przejmuje, to hiperinflacja może całkowicie odmienić reguły gry. W takiej sytuacji dochodzi do załamania systemu finansowego. Według niektórych ekonomistów o hiperinflacji można mówić w momencie, w którym przez kilka miesięcy ceny stale rosną co najmniej o połowę.

W przeszłości taka sytuacja miała miejsce również w Polsce. Pierwsza polska hiperinflacja miała miejsce w 1918 r. (kilka lat po tym, jak kraj odzyskał niepodległość). Drugą hiperinflację w Polsce odnotowano na przełomie lat 80. i 90.

Jako przykład tego, jak hiperinflacja oddziałuje na finanse, można podać sytuację z Zimbabwe z 2008 roku. Wtedy też ze względu na spadek wartości waluty bank centralny podjął decyzję o wypuszczeniu nowego banknotu, który miał aż czternaście zer.

W tym miejscu warto nawiązać do niedawnego tweeta, jaki został zamieszczony na oficjalnym koncie Narodowego Banku Polskiego:

„(…) jeśli powierzone mi będzie pełnienie zaszczytnej funkcji Prezesa NBP na kolejną kadencję, będę proponował wprowadzenie do obiegu banknotu o nominale tysiąca złotych”.

Co prawda z 1 000 złotych jeszcze daleka droga do kilkunastu zer, ale jeszcze nie dawno wydarzeniem było wprowadzenie banknotu o nominale 500 złotych.

Jak może przebiegać hiperinflacja według Dorseya?

Na cytowaną na początku artykułu wiadomość Dorseya odpowiedział między innymi Tayo Oviosu: Tak, żyjemy z tym modelem wbudowanym w naszą mentalność. W Nigerii inflacja wynosi obecnie 16%.

„Yup…we live with this built in our mental models in Nigeria…inflation is currently 16% Skrzywiona mina”.

Na co Jack Dorsey odpisał, że niedługo zacznie się to w USA, a później na całym świecie.

„It will happen in the US soon, and so the world”.

Co sądzisz o czarnej wizji, jaką przedstawił Dorsey? Czy rzeczywiście grozi nam hiperinflacja?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze