Czy Cardano Summit wpłynie na kurs ADA?

Niedawna aktualizacja Alonzo wprowadziła smart kontrakty, dzięki czemu Cardano ma realną szansę namieszać na rynku, co jednak nie stanie się z dnia na dzień. Wbrew oczekiwaniom wielu inwestorów udane wdrożenie aktualizacji nie wystarczyło, aby ADA osiągnęła nowe ATH.

Może się jednak okazać, że przyczyni się do tego coroczne wydarzenie Cardano Summit, podczas którego zwolennicy kryptowaluty ADA oraz inwestorzy zainteresowani projektem mogą uzyskać informacje o dalszych planach związanych z rozwojem sieci.

Hard fork to nie wszystko

Wielu sceptyków nie wierzyło, że uda się wdrożyć hard fork Alonzo w zaplanowanym terminie. Jak jednak informowaliśmy w artykule Co z tym hard forkiem sieci Cardano?, prace przebiegały bez większych problemów, a od 12 września smart kontrakty już w sieci głównej Cardano | Hard fork Alonzo zakończony sukcesem.

Sukces nie wpłynął jednak na kurs Cardano (ADA). Na kilka godzin przed aktualizacją wynosił on 2,77 USD, a w momencie pisania tego tekstu ADA kosztuje 2,38 USD. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że obecnie większość kryptowalut odnotowuje spadki, a na wycenę Cardano może wpłynąć wydarzenie zaplanowane na 25-26 września 2021 r. Chodzi o Cardano Summit, czyli coroczny event organizowany dla społeczności związanej z ADA, która jest bardzo oddana projektowi.

Oczekiwania związane z wydarzeniem są duże, ale Sidney Vollmer (dyrektor ds. marki i komunikacji w Fundacji Cardano) swoim wpisem na Twitterze (@SidneyVollmer) potwierdził, że jest na co czekać: nie chcę się przechwalać, ale… niektóre z partnerstw, które ogłosimy podczas Cardano Summit, powalą ludzi na kolana. Jesteśmy wdzięczni za szansę zmieniania świata na lepsze, której towarzyszy dobra zabawa. Bądź na bieżąco.

Don’t really want to brag or anything but… some of the partnerships we’re announcing at the #CardanoSummit will blow people’s mind.

Really grateful for the chances we at @CardanoStiftung have to change the world for the better, and have fun together.

Tune in.

Cardano Summit 2021

Rejestracja na Cardano Summit 2021 jest darmowa. Wystarczy podać imię, adres e-mail i wskazać, z jakiego powodu jest się zainteresowanym Cardano. Formularz dostępny jest na stronie summit.cardano.org.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze