CryptoCom wciąż nie skomentowało rzekomej kradzieży środków

1 209

Chociaż według danych on-chain z giełdy CryptoCom mogło zniknąć nawet 4 600 ETH i 444 BTC, firma wciąż nie wydała oficjalnego oświadczenia.

Jedyna wiadomość związana z tą sprawą pochodzi z 17 stycznia (giełda poinformowała wówczas o przywróceniu wypłat oraz o tym, że wszystkie środki są bezpieczne).

Czy hakerzy włamali się na CryptoCom?

Według oficjalnych informacji 17 stycznia problemy dotknęły niewielkiej liczby użytkowników, którzy zaobserwowali na swoich kontach podejrzaną aktywność.

„We have a small number of users reporting suspicious activity on their accounts”.

Firma postanowiła jednak wstrzymać wypłaty wszystkim użytkownikom i dokładnie zbadać sprawę. Tego samego dnia giełda poinformowała, że wypłaty zostały przywrócone, a środki są bezpieczne.

„Update: Withdrawal services have been restored.
All funds are safe”.

Jak jednak informowaliśmy w artykule 4600 ETH o wartości 14,6 miliona dolarów skradzione z Crypto Com? | Środki wyprane za pośrednictwem TornadoCash? zajmująca się bezpieczeństwem blockchain firma PeckShield poinformowała, że mogło dojść do kradzieży 4 600 ETH, które następnie miałyby zostać wyprane z użyciem miksera TornadoCash.

Niestety, CryptoCom wciąż nie odniosło się do tych informacji. Na temat rzekomego ataku wypowiedział się natomiast analityk z OXT Research. Według niego hakerzy nie tylko ukradli 4600 ETH, ale dodatkowo wyprowadzili z giełdy 444 BTC. Jeżeli te informacje by się potwierdziły, to przy obecnych kursach kryptowalut giełda straciłaby prawie 33 000 000 USD.

Czy CryptoCom może upaść w związku z ewentualnym atakiem?

Brak otwartej komunikacji z użytkownikami sprawił, że niektóre osoby zaczęły się zastanawiać nad tym, czy dalsze korzystanie z CryptoCom jest bezpieczne. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że ewentualna utrata 33 000 000 USD nie powinna doprowadzić firmy do bankructwa, szczególnie że w listopadzie CryptoCom wydało około 700 000 000 na nietypową reklamę, dzięki czemu hala sportowa LA Lakers zmieni nazwę na Crypto.com Arena.

W chwili pisania artykułu aplikacja CryptoCom działa prawidłowo, jednak wielu użytkowników zostało wylogowanych i zmuszonych do ponownego skonfigurowania weryfikacji dwuetapowej.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze