Craig Wright to nie Satoshi Nakamoto. Sfrustrowany biznesmen pozywa oponenta!

Amerykański Urząd Patentowy w oficjalny sposób odniósł się do niedawnych wydarzeń dotyczących rejestracji patentu Bitcoina przez Craiga Wrighta. Okazuje się, że Craig Wright nie jest Satoshi Nakamoto.

W ciągu kilku ostatnich tygodni niektóre branżowe media obwołały Craiga Wrighta prawdziwym Satoshi Nakamoto. Twierdzenie to podparte było informacją o przyznaniu Wrightowi patentu Bitcoina. Co istotne, wieści te spowodowały gwałtowny wzrost ceny Bitcoin SV – projektu, na czele którego stoi sam Wright. W krótkiej chwili wartość BSV zmieniła się o ponad 100%, osiągając pułap $135.

Oświadczenie Biura Patentowego w sprawie rejestracji patentu Bitcoina

Zgodnie z wydanym przez Amerykański Urząd Patentowy oświadczeniem, Biuro nie posiada wystarczających procedur sprzeciwu przeznaczonych dla rejestracji patentów. Spory dotyczące roszczeń wobec rejestracji patentu Bitcoina powinny być rozstrzygane w postępowaniu przed sądem federalnym. Podobnie postępuje się z wszelkimi sporami dotyczącymi ustalenia autorstwa danego dokumentu. Biuro wskazuje również, że osoby, które z premedytacją wykorzystują fałszywe informacje w aplikacji, mogą podlegać karze.

Na twierdzenia Wrighta, który oficjalnie przysięgał, że to właśnie on jest autorem oryginalnego Bitcoin Whitepaper, Biuro Patentowe również przygotowało odpowiedź.

“Zwłaszcza w przypadku Bitcoina, gdzie wykorzystano pseudonim lub fikcyjne imię, popularne w literaturze i branży rozrywkowej, Biuro nie jest w stanie zweryfikować roszczeń. W tej sytuacji Biuro nie rozpatruje, czy istnieje realne powiązanie między osobą zgłaszającą roszczenie a anonimowym autorem”

Z legalnego punktu widzenia oznacza to, że urząd nie podejmie się przypisania stworzenia Bitcoina komukolwiek na podstawie roszczenia. W praktyce – Craig Wright nie jest Satoshi Nakamoto.

Pozew Wrighta

Peter McCormack, popularny entuzjasta kryptowalut, już wcześniej zapowiedział, że będzie walczył do samego końca, aby pokazać, że Craig Wright nie jest Satoshi Nakamoto. W odpowiedzi, Wright zdecydował się pozwać McCormacka o zniesławienie. Samozwańczy Nakamoto domaga się grzywny oraz przeprosin ze strony pozwanego, jednak szczegóły procesu nie są ujawnione opinii publicznej, jednak McCormack ewidentnie szykuje się na wojnę:


“Rozmawiałem dziś z dwiema topowymi kancelariami dziś rano […] Dorwijmy tego sk***!”

Komentarze