Core Scientific, jedna z największych wydobywczych Bitcoina, jest na krawędzi bankructwa

Core Scientific, jedna z największych giełdowych firm wydobywczych Bitcoina, jest na krawędzi bankructwa

Według informacji złożonych w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) 26 października, Core Scientific, jedna z największych na świecie notowanych na giełdzie firm wydobywczych Bitcoina, jest na skraju niewypłacalności.

Spółka wskazała, że ​​nie będzie w stanie dokonywać spłat należnych wierzycielom na przełomie października i listopada ze względu na brak kapitału operacyjnego w jej aktywach. Niskie ceny Bitcoina, wzrost kosztów energii elektrycznej i wzrost wskaźnika hashowania Btcoinów były wymieniane jako przyczyny kryzysu gotówkowego.

Firma powołała się również na toczący się spór sądowy z Celsiusem jako obciążający jej zasoby finansowe. Firma Core Scientific twierdzi, że traci około 53 000 USD dziennie na pokrycie zwiększonych taryf za energię elektryczną za hosting sprzętu górniczego, za który Celsius nie chce płacić.

Płatności należne w najbliższej przyszłości obejmują środki należne za „sprzęt i inne finansowanie, w tym dwa weksle pomostowe”, stwierdzono w zgłoszeniu SEC.

„Nieotrzymane płatności mogą potencjalnie prowadzić do tego, że wierzyciele pozwą Spółkę za brak spłaty lub podejmą działania mające na celu dokonania zabezpieczenia, tam gdzie ma to zastosowanie”, dodał Core Scientific.

Przeczytaj także: Kryptowaluty i polityka – jak młodsze pokolenie zmienia polityków

Może to skutkować niewywiązaniem się firmy wydobywczej ze swoich innych długów, „w tym dwóch serii obligacji zamiennych wymagalnych w 2025 r., oraz potencjalnego zastosowania środków zaradczych przez wierzycieli w ramach takich umów”.

Przepływ gotówki w firmie jest tak zły, że ostrzegła, że ​​w ciągu kilku miesięcy może jej zabraknąć pieniędzy.

„Spółka przewiduje, że istniejące zasoby gotówkowe zostaną wyczerpane do końca 2022 r. lub wcześniej” – czytamy w zgłoszeniu.

„Biorąc pod uwagę niepewność co do kondycji finansowej Spółki, istnieją poważne wątpliwości co do zdolności Spółki do kontynuacji działalności przez rozsądny okres”.

Core Scientific prowadzi obecnie rozmowy z doradcami prawnymi i finansowymi, którzy próbują pomóc firmie w negocjacjach z wierzycielami i potencjalnie przeprojektować jej strukturę kapitałową. Firma ostrzega o możliwości wszczęcia postępowania upadłościowego.

„Spółka może poszukiwać alternatywnych źródeł finansowania kapitałowego lub dłużnego, opóźniać nakłady inwestycyjne lub oceniać potencjalną sprzedaż aktywów i potencjalnie może ubiegać się o ulgę w ramach obowiązujących przepisów dotyczących upadłości lub niewypłacalności”.

Firma wydobywcza ostrzegła, że ​​posiadacze jej akcji zwykłych mogą ponieść całkowitą utratę inwestycji w przypadku postępowania upadłościowego.

W zgłoszeniu SEC odnotowano również linię kredytową Core Scientific z B. Riley z prawem do sprzedaży do 100 000 000 akcji zwykłych dostawcy usług finansowych. Do tej pory sprzedał 13 354 892 akcji zwykłych za zysk netto w wysokości około 20,7 mln USD.

Wszelkie dodatkowe wpływy z linii kredytowej zostaną przeznaczone na „cele związane z kapitałem obrotowym, w tym opłacenie honorariów i wydatków doradców”, powiedział Core Scientific.

„Obecni udziałowcy Spółki zostaną rozwodnieni, jeśli i w zakresie, w jakim Spółka zdecyduje się na dalsze wykorzystanie linii kredytowej B. Riley.”

Na dzień 26 października firma posiadała 24 BTC i około 26,6 miliona dolarów w gotówce w w kasie, co stanowi znaczny spadek w porównaniu z 1051 BTC i 29,5 milionami w gotówce zgłoszonym 30 września. Core Scientific posiadał 8058 BTC na dzień 31 maja .

Może Cię zainteresuje:

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze