CNBC informuje, że giełda CoinFlex prawdopodobnie nie przywróci dziś wypłat

3 935

W ubiegłym tygodniu giełda ConFlex wstrzymała możliwość wykonywania wypłat. Początkowo ich realizacja miała być wznowiona do dzisiaj, czyli do czwartku, 30 czerwca. Jednak, jak możemy przeczytać na CNBC:

Będziemy potrzebować więcej czasu. I jest mało prawdopodobne, że wypłaty zostaną ponownie włączone jutro

Są to słowa Marka Lamba (CEO giełdy CoinFlex), który przekazał taką informację w rozmowie z CNBC.

Dlaczego giełda CoinFlex wstrzymała wypłaty?

Giełda oświadczając wstrzymanie wypłat dla klientów powołała się na ekstremalne warunki rynkowe oraz niepewność dotyczącą kontrahenta. Firma zaznaczyła, że kontrahentem nie jest 3 Arrows Capital, ani żadna inna firma pożyczkowa. Natomiast we wtorek CEO CoinFlex przekazał informacje o tym, że kontrahentem jest Roger Ver. Ma on być winny giełdzie 47 dolarów.

Ten jednak nie przyznaje się do zarzutów. Co więcej, na jego Twitterze możemy przeczytać oświadczenie, według którego to giełda CoinFlex jest mu winna pieniądze:

Jednak na ten zarzut błyskawicznie odpowiedział Mark Lamb, kategorycznie zaprzeczają o długach wobec Rogera i dementując prawdziwość jego słów:

https://twitter.com/MarkDavidLamb/status/1541831704633131009

Co zamierza zrobić CoinFlex? Jak chcą pozyskać kapitał?

Firma podjęła działania, które miały początkowo przywrócić funkcjonowanie giełdy do 30 czerwca. Jednak według CNBC będzie to trudne i prawdopodobnie giełda będzie potrzebować więcej czasu.

W celu pozyskania środków firma wydaje token o nazwie Recovery Value USD (rvUSD), której emisja obejmuje 20% roczną stopę procentową naliczaną i wypłacaną codziennie w rvUSD. Ponadto giełda CoinFlex szuka firm, które zdecydują się odkupić dług. Prowadzone są rozmowy z funduszami, które kupują zagrożone długi firm. Odkupienie długu pozwoliłoby w krótkim czasie pozyskać brakujący kapitał.

Ponadto Lamb powiedział również, że CoinFLEX planuje zwiększyć przejrzystość przyszłych pozycji, nominalną wartość kont, marżę i wykorzysta do tego zewnętrzną firmę audytorską.

Może cię zainteresuje:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze