BTC za 200 000 USD dzięki baby boomers

15 713

Tom Lee z Fundstrat Global Advisors wie, co mogłoby przyczynić się do ogromnych wzrostów Bitcoina. Jeżeli kurs kryptowaluty ma się zbliżyć do 200 000 USD, musi zdobyć zainteresowanie ze strony pokolenia wyżu demograficznego (baby boomers).

Według Lee osoby urodzone w latach 1946-1964 nie inwestują pieniędzy w BTC.

Prosty sposób zwiększenie wartości Bitcoina

Tom Lee uważa, że najprostszym sposobem na osiągnięcie kolejnego istotnego kroku dla ceny BTC jest zainteresowanie nim starszych pokoleń amerykańskich inwestorów.

„If I had to say what’s the simplest way for a big step function to happen in crypto, it’s really getting existing generations of investors in the US, not new investors, to actually be willing to allocate to Bitcoin”.

Starsze pokolenia kontrolują 76% bogactwa w Stanach Zjednoczonych

Odpowiedź na pytanie, dlaczego to właśnie starsi inwestorzy mogą przyczynić się do ponad czterokrotnego wzrostu ceny najważniejszej kryptowaluty, jest prosta. W wywiadzie udzielonym CNBC Tom Lee zauważył, że nawet 76% całego bogactwa w USA znajduje się rękach osób w wieku powyżej 65 lat. Chodzi o zawrotną kwotę sięgającą 100 bilionów dolarów. Najgorsze jest to, że zdaniem Lee osoby te postrzegają Bitcoina jako hobby lub coś, czym bawią się ludzie mieszkający w piwnicach.

„And 76% of all the wealth in America is controlled by people over age 65. So that’s nearly $100 trillion held by people that think Bitcoin is still kind of a hobby or things that people who live in the basement play with”.

Wiara w 200 000 USD za BTC pokazuje, że współzałożyciel Fundstrat ma coraz bardziej bycze nastawienie. W październiku ubiegłego roku informowaliśmy, że według Toma Lee BTC może niedługo osiągnąć 168 000 USD. W chwili pisania artykułu BTC kosztuje 44 221 USD. Jeżeli cena kryptowaluty rzeczywiście miałaby się zbliżyć do 200 000 dolarów, oznaczałoby to około 350% wzrost.

Co sądzisz o pomyśle Lee na to, w jaki sposób można zwiększyć wartość BTC? Czy rzeczywiście najprostszym rozwiązaniem jest zachęcenie do inwestowania starszych osób?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze