Bitcoin urośnie do $14000? Powtarza się schemat sprzed roku!

23 272
Pierwszego kwietnia 2019 roku, po brutalnym niedźwiedzim okresie, który zredukował rynek kryptowalut o 80%, wreszcie coś się ruszyło. Cena bitcoina wystrzeliła o 25% w ciągu zaledwie jednego dnia. Był to jeden z największych wzrostów najpopularniejszej kryptowaluty w historii. Czy bitcoin urośnie do $14000 ponownie? 

Powtórka z rozrywki

Na początku wiele osób drwiło sobie, że to jedynie ostatni podryg bitcoina przed kolejną falą spadków, do których przyzwyczaił nas rok 2018. Wyjątek w tej sytuacji stanowił trader B.Biddles, który za pośrednictwem Twittera wskazał, że w kwietniu 2019 roku bitcoin powtórzył książkowy schemat BARR, który wskazuje na gwałtowny wzrost wartości danego aktywa. Jak się później okazało – miał rację.

Schemat BARR to rozwinięcie od bump-and-run-reversal. Schemat ten występuje w Encyklopedii Schematów Wykresów (ang. Encyclopedia of Chart Patterns). Dla tego wzoru jest kilka istotnych elementów, które występują po sobie kolejno:

  1. Trend spadkowy, który prowadzi do masywnej, pionowej sprzedaży
  2. Dołek, w którym cena konsoliduje się przez okres trendu spadkowego
  3. Gwałtowny rajd cenowy powyżej pierwotnego poziomu

Ten ostatni etap zostawia najniższą cenę daleko za sobą. Analiza B.Biddlesa sprawdziła się w zaledwie kilka tygodni po tym, jak opublikował wcześniej wspomnianego Tweeta. Niezależnie od tego, jak bardzo ten schemat może być niestandardowy, obecnie cena bitcoina zachowuje się w bardzo podobny sposób.

Kolejny dołek, kolejny schemat?

Kilka godzin temu BTC Time Traveler opublikował po raz kolejny treść posta Biddlesa. Tym razem załączono jednak zdjęcie z sytuacji rynkowej od 7 marca. Okazuje się, że również rok później bitcoin lubi powtarzać swoje zachowania. Oznacza to, że znajdujemy się w tym momencie w przededniu wielkiego wzrostu ceny bitcoina, na który oczywiście wszyscy czekają. Czy jednak to się wydarzy? Ciężko jest się do tego odnieść. Bitcoin wielokrotnie nas wszystkich już zaskakiwał i niewykluczone, że z chęcią zrobi to ponownie.

W międzyczasie należy również pamiętać, że obecna sytuacja na rynku bardzo mocno związana jest z aktualnymi wydarzeniami na świecie. Decyzje ekonomiczne Stanów Zjednoczonych, a także pandemia koronawirusa mogą spowodować, że kurs bitcoina nie zachowa się tak, jakbyśmy sobie tego wszyscy życzyli.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze