Bitcoin spadł do 5500 $ | Co się dzieje?

W ciągu ostatniej godziny kurs bitcoina spadł do 5500 $! Czy w zaistniałej sytuacji kryptowaluta zdaje się przeczyć swoim fundamentom? Czyż w obliczu scentralizowanych finansów nie miał być bezpieczną przystanią? Co takiego się dzieje, że BTC spada tak mocno?

Bitcoin przebił linie trendu, która obowiązywała praktycznie w całej dotychczasowej historii kryptowaluty. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji „cyfrowe złoto” wyceniane jest na 5900$:

spadek btc
wykres BTC USD od TradingView

„Zbyt płynne” BTC?

Król kryptowalut (pod względem wartości rynkowej) spadł do 5 570$ (Gemini) – najniższego poziomu od maja 2019 r. Stanowi to blisko 25% spadek w przeciągu ostatniej doby, równoznaczny z 32% zjazdem w dół w skali tygodnia.

Niektórzy inwestorzy uważają, że bitcoin jest również traktowany jako źródło płynności. Milioner, inwestor i dyrektor generalny Galaxy Digital Michael Novogratz jeszcze na początku tego tygodnia tweetował szukając wyjaśnienia 13-procentowego spadku wartości bitcoina z ostatniego tygodnia lutego:

„W jaki sposób BTC przeszedł drogę od hedge’a do wash trade’ów i handlu podobnego ryzykownym aktywom? Kiedy sytuacja zmienia się ze złej na bardzo złą, tak jak w zeszłym tygodniu, inwestorzy opuszczają dźwignię finansową tak szybko, jak to możliwe. Księgują zyski, aby zrekompensować inne straty”.

Dane rynku futures na Bitcoin w pewnym stopniu potwierdzają wątpliwości Novogratza. Globalne zainteresowanie oraz łączna liczba kontraktów futures gwałtownie spadła w ciągu ostatnich kilku tygodni, sygnalizując spowolnienie aktywności instytucjonalnej.

futures btc
źródło: skew

Co myślicie o aktualnej sytuacji na rynku bitcoina? Czy spadki mogą pogłębić się jeszcze bardziej? Zapraszamy do komentowania.

PS. Zakupy zrobione? W końcu krew się leje się na dobre…

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze