Biliony krypto-dolarów dla Azji? Web3 i konkurencja USA

4 368

Według szacunków analityków trend internetu nowej generacji Web3 wniesie nawet 1,1 bln USD dla Indii, do 2032 roku. To znaczyłoby 37-krotny wzrost od roku 2020 roku, gdy kryptowaluty weszły w ostatnią hossę, a temat Web3 wszedł na salony. Na rynkach wschodzących potężny, skokowy wzrost Web3 może wspierać kilka czynników m.in. znaczna ilość talentów w zakresie programowania i grafiki komputrowej oraz ogólny, globalny rozwój produktów opartych o rozwiązania blockchain i Web3 jak m.in. NFT, smart contracts czy w pewien sposób związany z ewolucją kryptowalut i wirtualnej rzeczywistości trend Metaverse. Na prowadzenie wychodzą Indie,

Najbliższa dekada może spowodować wzrost gospodarczy w rozwijających się krajach, a Stany Zjednoczone by zachować pozycję światowego hegemona będą musiały co najmniej dorównać dynamiką rozwoju konkurencyjnym gospodarkom. To jeden z argumentów przemawiających za łagodnymi regulacjami branży w Stanach Zjednoczonych. To oczywiste, że kraje, które zdobywają przewagę w nowych technologiach i ekspansji rynkowej ostatecznie zwyciężają i stają się światowymi hegemonami. Tak było m.in. w czasie epoki wielkich odkryć geograficznych, którą najpierw zdominowały Portugalia i Hiszpania, następnie Wielka Brytania. Dziś przypadek ten potwierdza USA, która była w stanie utrzymać status światowego hegemona przede wszystkim dzięki technologicznej przewadze (IBM, General Electrics), a później gigantom z Doliny Krzemowej (później Microsoft, Google, Intel, Amazon, Meta Platforms i spółka) Wszystkie te kraje zdobyły fortunę dzięki wyprzedzeniu innych państw Starego Kontynentu w ekspansji technologii i dostępu do nowych rynków. Podobnie może być z naszym Układem Słonecznym i… światem Metaverse. Oczywiście w USA nie próżnują ale muszą utrzymać tempo ponieważ patrząc na stopień rozwoju w gospodarkach Chin czy Indii nie mogą pozwolić sobie na ani jeden krok w tył.

Rozwój Web3 napędzają startupy, które mają szansę w ciągu dekady zdobyć znaczną część nowego rynku, należą do nich m.in. CoinDCX, CoinSwitch i Polygon.

Wykres pokazuje, że wciąż najwięcej talentów Web3 znajduje się w USAm co w połączeniu z Kanadą i Meksykiem (30%) czyni Amerykę Północną hegemonem wśród kontynentów. Imponujące liczby mają jednak również Indie i Chiny, które odpowiadają łącznie za 25%, a patrząc na tempo przyrostu naturalnego (zwłaszcza w Indiach) długoterminowo mogą uzyskać przewagę. Co ciekawe wysoko plasuje sie również Polska, która mimo reltywnie niewielkiej liczby ludności odpowiada 2%, i stanowi dla bardziej ludnej Rosji czy przecież świetnie rozwiniętej technologicznie Australii. Źródło: Cointelegraph, OKX, National Association of Software and Service Companies (NASSCOM)

Badania NASSCOM pokazują, że Indie są obecnie trzecim największym na świecie graczem Web3 po USA i Chinach, pomaga temu również wysoki wskaźnik adopcji kryptowalut, który na terenie Indii jest jednym z najwyższych na świecie. To musi ciągnać ze sobą rozwój blockchain. Co więcej, Indie wciąż zajmują pierwsze miejsce na świecie, jeśli chodzi o przekwalifikowanie w najnowszych technologiach, co jest kluczowym wskaźnikiem i motorem wzrostu w przypadku technologii wschodzących, takich jak Web3, blockchain czy metaverse. Dodatkowo rozwój new-tech w Inidach może w najbliższych latach wyprzedzić borykające się ze ostudzonym przyrostem naturalnym, amerykańskimi sankcjami i słabnącą gospodarką Chiny. Około 60% startupów w Inidach rozszerzyło swoją sieć produktów poza kraj.

Między innymi gigant Flipkart we współpracy z Polygon całkiem niedawno stworzył przestrzeń wirtualną metaverse, tak zwany Flipverse dla mieszkańców, by wypróbować technologię i kupić towary od marek takich jak Puma i Nivea (platforma FireDrops). Próba zakończyła się sukcesem, a hindusi mogą z czasem zacząć się bogacić zadając kłam wciąż łączonym z Indiami obrazom ubóstwa i biedy. Ponieważ nic nie trwa wiecznie, bogate narody mogą ubożeć, a biedne budować bogactwo. Indie zamierzają podnieść temat blockchain i krypotwalut na zbliżającym się szczycie G20.

Większość startupów Web3 w Chinach operuje w niszowych, bliżej nieokreślonych sektorach (39%) oraz sektorze BFSI (Banking, Financie, Insurance) wskazując na wiodącą rolę produktów i usług finansowych w rozwoju 'nowego internetu’ oraz technologii blockchain. Sektorami nieokreślonymi może być technologia NFT czy projekty w fazie koncepcyjnej. Wysokie miejsce zajmuje też rozrywka i technologia konsumpcyjna. Źródło: Cointelegraph, Zinnov conXT Reserach & Analysis
Inwestycje w indyjskie startupy skokowo przyspieszyły na przestrzeni ostatnich lat i co istotne, wzrost wciąż ma miejsce mimo spadków cen kryptowalut. Na przestrzeni 2019 – 2020 miał miejsce imponujący 150% wzrost, jednak już licząc 2020 – 2021 wzrost inwestycji w Web3 wykazał 1414% wzrost (!) i wyniósł 532 mln USD. Średnia wartość kwoty finansowania startupu Web3 w Indiach wyniosła 10 mln USD. W 2022 wyłącznie do kwietnia kwota inwestycji w Web3 wykazała już 765 mln USD mimo trudnej sytuacji rynkowej. Oczywiście dynamika pozostaje zachowana choć wyhamowała wobec poziomów z poprzednich lat. Pośrednio ma to związek z naysceniem rynku i naturalny, organicznym rozwojem. Ciężko oczekiwać by rozwój Web3 wrócił do poziomów z 2019 roku gdy zdecydowana większosć projektów była wciąż w wyłącznie konceptualnej, spekulacyjnej fazie bez rzeczywistych produktów i rozwiązań. Źródło: Cointelegraph, USISPF, NASSCO

Może Cię zainteresuje:

Komentarze