Biały Dom wydaje pierwsze regulacje dotyczące kryptowalut

9 557

Biały Dom opublikował pierwsze regulacje dotyczące aktywów cyfrowych.

Rząd USA w końcu podejmuje działania w celu zwiększenia nadzoru regulacyjnego nad przestrzenią aktywów cyfrowych. Podkreślono potrzebę ochrony konsumentów, zapobiegania przestępczości związanej z kryptowalutami i utrzymania pozycji kraju jako globalnej potęgi finansowej.

Biały Dom opublikował w piątek pierwszy w historii framework kryptograficzny, obejmujący kluczowe obszary przestrzeni kryptowalut, na których administracja Bidena chce skupić swoją uwagę. Posunięcie to jest zgodne z rozporządzeniem prezydenta Bidena w sprawie „Zapewnienia odpowiedzialnego rozwoju zasobów cyfrowych”, który został podpisany już w marcu.

Oświadczenie dyrektora NEC Briana Deese i doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Jake’a Sullivana:

„Wspólnie kładziemy podwaliny pod przemyślane, kompleksowe podejście do łagodzenia poważnych zagrożeń zasobów cyfrowych i – tam, gdzie zostało to udowodnione – wykorzystania ich korzyści”

W oświadczeniu Białego Domu szczegółowo opisano, w jaki sposób wiele agencji rządowych połączyło siły i chciałyby nadzorować rozwój przestrzeni aktywów cyfrowych, koncentrując się na siedmiu głównych celach: ochronie konsumentów i przedsiębiorstw, promowaniu dostępu do usług finansowych, wspieraniu stabilności finansowej, wspieraniu innowacji, utrzymanie pozycji kraju jako lidera finansowego, walka z przestępczością finansową i badanie możliwości cyfrowego dolara. W oświadczeniu Biały Dom wyjaśnił, w jaki sposób zrealizuje te cele.

Ochrona konsumentów i firm

Biały Dom zauważył ryzyko związane z aktywami kryptograficznymi, powołując się na zmienność cen i oszustwa kryptograficzne. Oświadczenie zachęciło Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisję ds. Obrotu Towarowymi Kontraktami Terminowymi do „agresywnego prowadzenia dochodzeń i działań egzekucyjnych przeciwko bezprawnym praktykom w przestrzeni aktywów cyfrowych”.

Wezwano również Biuro Ochrony Finansowej Konsumentów i Federalną Komisję Handlu do karania złych praktyk. Stwierdzono, że agencje rządowe powinny współpracować, aby zająć się zagrożeniami dla konsumentów i opublikować jasne wytyczne i zasady dotyczące tej przestrzeni. Komisja Edukacji Umiejętności Finansowych prowadziłaby działania mające na celu edukowanie opinii publicznej na temat zagrożeń związanych z kryptowalutami.

Promowanie dostępu do usług finansowych

Aby gospodarka cyfrowa była dostępna dla wszystkich, Biały Dom powiedział, że rząd powinien skoncentrować się na „wspieraniu rozwoju i wykorzystania innowacyjnych technologii przez dostawców usług płatniczych”.

Ponadto prezydent Biden może ustanowić ramy regulujące niebankowych dostawców usług płatniczych. Rząd chce również poprawić wydajność płatności bez granic, mówiąc, że agencje „dostosują globalne praktyki płatnicze, przepisy i protokoły nadzoru, jednocześnie badając nowe wielostronne platformy integrujące systemy płatności natychmiastowych”.

Zgodnie z oświadczeniem, Narodowa Fundacja Nauki będzie pracować nad zapewnieniem, aby zasoby cyfrowe były „użyteczne, integracyjne, sprawiedliwe i dostępne” dla wszystkich.

Wspieranie stabilności finansowej

W oświadczeniu zwrócono również uwagę na stablecoiny, mówiąc, że przeplatanie aktywów cyfrowych i tradycyjnych usług finansowych może powodować problemy. Przytoczył upadek UST Terry jako dowód „potencjału niestabilności”. Podkreślono również, że po incydencie związanym z UST, należy wprowadzić regulacje stablecoinów.

Dążąc do wspierania stabilności finansowej, Ministerstwo Skarbu będzie współpracować z instytucjami finansowymi w celu identyfikacji zagrożeń i słabych punktów oraz współpracować z innymi agencjami w celu „analizy pojawiających się ryzyk strategicznych”.

Utrzymanie USA jako lidera finansów

Biały Dom powtórzył, że chce zapewnić, aby Stany Zjednoczone utrzymały swoją pozycję światowego lidera finansów. „Stany Zjednoczone aktywnie współpracują ze swoimi partnerami, aby określić politykę zasobów cyfrowych zgodnie z naszymi celami i wartościami, jednocześnie wzmacniając rolę Stanów Zjednoczonych w globalnym systemie finansowym” – napisano w oświadczeniu.

Jak wyjaśnił Ministerstwo Skarbu w swoich niedawnych ramach dotyczących zaangażowania międzynarodowego, rząd podzieli się „wartościami związanymi z aktywami cyfrowymi” z organizacjami międzynarodowymi, takimi jak G7.

Departament Handlu pomoże firmom kryptograficznym we wprowadzeniu ich produktów na rynki światowe.

Zwalczanie przestępczości finansowej

Administracja Bidena dała jasno do zrozumienia, że zamierza zwalczać wszelkie formy przestępczości związanej z kryptowalutami, wskazując na wykorzystanie zasobów cyfrowych przez takie firmy jak Lazarus Group. W oświadczeniu stwierdzono, że prezydent Biden rozważy zmianę ustawy o tajemnicy bankowej i innych przepisów, aby konkretnie ustanowić zasady dla dostawców usług aktywów cyfrowych, w tym platform NFT.

Cyfrowy dolar

Rząd USA rozważa również wprowadzenie własnej cyfrowej waluty banku centralnego. W oświadczeniu Białego Domu stwierdzono, że cyfrowy dolar może oferować „znaczące korzyści”, w tym promowanie finansów i wspieranie wzrostu gospodarczego.

Tekst powstał na podstawie publikacji: https://cryptobriefing.com/white-house-releases-first-crypto-regulatory-framework-heres-what-you-need-know/

Może Cię zainteresuje:

Komentarze