Aktualizacja indeksu strachu i chciwości BTC

Indeks strachu i chciwości BTC (Bitcoin Fear & Greed Index) znajduje się obecnie na poziomie 27/100, co oznacza strach (Fear). Poprzednio takie wartości odnotowano pod koniec lipca.

Zdaniem wielu inwestorów, jeżeli na indeksie dominuje strach, to można to potraktować jako argument przemawiający za dokonaniem zakupów. Działa to oczywiście również w drugą stronę i jeżeli indeks wskazuje ekstremalną chciwość, można zastanowić się nad sprzedażą danego aktywa.

Wśród inwestorów dominuje strach (przynajmniej według indeksu)

Chociaż Mike Novogratz jest spokojny o przyszłość Bitcoina (podobnie jak wielu popularnych analityków), warto również zwrócić uwagę na to, jakie nastroje dominują wśród zwykłych inwestorów. Te natomiast są obecnie negatywne, co najlepiej widać na bitcoinowej wersji indeksu strachu i chciwości.

W ramach przypomnienia: oryginalny indeks został opracowany przez CNN Business i pokazuje wynik na skali od 0 (ekstremalny strach) do 100 (ekstremalna chciwość). Indeks bazuje na siedmiu wskaźnikach (między innymi na zmianie cen akcji, zainteresowaniu śmieciowymi obligacjami i zmienności rynku).

Bitcoinowy indeks strachu i chciwości

W podobny sposób działa bitcoinowa wersja indeksu. W tym przypadku uwzględnia się zmienność, wolumen, media społecznościowe, dominację i trendy (początkowo stosowano również ankiety przeprowadzane wśród internautów).

Odnotowany dzisiaj strach (27/100) związany ze spadkami kursów kontrastuje z ekstremalną chciwością (76/100) sprzed zaledwie miesiąca. Jednocześnie inwestorzy, którzy uznają ten wskaźnik za istotny, często odczytują niższe wartości jako sygnał tego, że cena Bitcoina jest niedowartościowana. Im większa chciwość, tym większe prawdopodobieństwo, że kurs kryptowaluty jest przewartościowany, co prędzej czy później może doprowadzić do spadków.

Raz na jakiś czas dochodzi również do sytuacji, gdy na indeksie pojawia się neutralne wskazanie. W takim przypadku można mówić o niezdecydowaniu inwestorów, którzy nie mają w danym momencie pewności, w którą stronę pójdzie rynek. Taki wynik odnotowano między innymi 29 lipca, co opisywaliśmy w artykule Indeks strachu i chciwości BTC neutralny po raz pierwszy od 12 maja.

Przypominamy, że aktualną wartość indeksu można zawsze sprawdzić na stronie https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/.

Co sądzicie o indeksie strachu i chciwości? Korzystacie z niego przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze