Airbnb zwalnia 1 900 pracowników

1 283

Dla branży turystycznej nastały ciężkie czasy. Odczuwają to hotele, agencje turystyczne i pośrednicy w wynajmie nieruchomości. Jeden z gigantów właśnie ogłosił znaczną redukcję swojej kadry. Airbnb zwalnia 1 900 pracowników.

Airbnb zwalnia 1 900 pracowników

Wydaje się, że Airbnb ma przed sobą ciężkie czasy, ponieważ światowe media opisują, w jaki sposób firma ma zwolnić prawie jedną czwartą siły roboczej, czyli około 1900 pracowników. Pracownicy dotknięci cięciami otrzymają cztery miesiące wynagrodzenia, przyspieszone przyznanie akcji firmy i ubezpieczenie zdrowotne na rok, podało jedno ze źródeł. Inne źródło podało, że oficjalne oświadczenie nie zostało jeszcze ogłoszone, ponieważ we wtorek pracownicy zostaną poinformowani o redukcji siły roboczej. Wczoraj wieczorem pracownicy Airbnb otrzymali takiego maila od swojego pracodawcy, Brian Chesky pisze :

Wspólnie przeżywamy najbardziej wstrząsający kryzys w naszym życiu, a gdy zaczął się on rozwijać, globalne podróże zatrzymały się. Działalność Airbnb została mocno dotknięta, a tegoroczne przychody przewidywane są na mniej niż połowę tego, co zarobiliśmy w 2019 r.

Chociaż wiemy, że działalność Airbnb w przyszłości się poprawi, zmiany, które zostaną przez nią wprowadzone, nie są tymczasowe ani krótkotrwałe. Z tego powodu musimy wprowadzić bardziej fundamentalne zmiany w Airbnb, zmniejszając liczbę naszych pracowników wokół bardziej ukierunkowanej strategii biznesowej.

Spadki rezerwacji i obniżki pensji

Reuters zauważa, że ​​start-up zawiesił wszystkie działania marketingowe, aby zaoszczędzić 800 milionów dolarów w 2020 roku, ponieważ przemysł turystyczny upadł z powodu blokady światowej turystyki wywołaną koronawirusem. Firma ogłosiła również, że założyciele nie będą pobierać wynagrodzenia przez sześć miesięcy, podczas gdy dyrektorzy zobaczą 50% obniżkę wynagrodzenia.

Nie jest zaskoczeniem, że branża turystyczna jest jedną z najbardziej dotkniętych przez zamknięcie prawie połowy populacji w domach. Statystyki dla Airbnb są nieubłagane. Ilość rezerwacji poprzez serwis w USA spadła drastycznie. Z około 500 tysięcy rezerwacji w lutym 2020 do zaledwie 100 tysięcy w ostatnim tygodniu kwietnia.

ZeroHedge

Czy firmy takie jak Airbnb czy Booking przetrwają najgorszy kryzys w swojej branży w historii? Czy są to giganci na glinianych nogach, którzy szybko upadną?

Maciej Kmita

Grafika tytułowa tutaj.

Komentarze