5 mln funtów nagrody za smart contracty na Bitcoin Cash

1 555

31 października CoinGeek ogłosił zwycięzcę w swoim konkursie, w którym było do wygrania 5 milionów funtów. Należało znaleźć najlepsze rozwiązanie do tokenizacji dla łańcucha blockchain Bitcoin Cash. Zwycięski projekt to „Tokenized”, system tokenów on-chain zaprojektowany wyłącznie dla sieci BCH i dumnie wykorzystujący oryginalny projekt Bitcoina „Satoshi Vision”. Wygrany zespół składa się z Jamesa Beldinga, Samuela Georgesa, Scotta Barre, Farida Uddeen i Brendana Lee – z Australii i Singapuru.

Tokenized łączy możliwości istniejącego protokołu BCH ze standardową inteligentną umową typu open-source, która jak twierdzi Coingeek jest tańsza, bardziej ekspresyjna i bezpieczniejsza niż jakikolwiek inny system. Dzięki produktowi Tokenized każdy użytkownik na świecie może teraz tworzyć i zarządzać własnymi inteligentnymi kontraktami w sieci Bitcoin Cash za pomocą konfigurowalnych warunków. Następnie mogą skorzystać z inteligentnej umowy w celu ułatwienia wydawania, zarządzania i wymiany tokenów reprezentujących rzeczywiste aktywa.

Protokół Tokenized umożliwia tworzenie i wymianę wielu przydatnych tokenów, w tym:
  • aktywa finansowe , takie jak akcje zwykłe i uprzywilejowane, obligacje o stałym oprocentowaniu, obligacje o zmiennym oprocentowaniu, kontrakty futures, forwardy, swapy, opcje, egzotyczne instrumenty pochodne, waluty, papiery wartościowe zabezpieczone aktywami, zabezpieczone zobowiązania dłużne;
  • bilety na filmy, wydarzenia, podróże lotnicze, transport i inne działania,
  • systemy kredytowe i punktowe (kupony, punkty lojalnościowe, kredyty węglowe, członkostwo);
  • licencje.

Tokenized jest wyjątkowy, ponieważ koncentruje się na pomaganiu firmom w radzeniu sobie z prawnymi problemami zgodności z przepisami. Firmy chcą przestrzegać przepisów dotyczących ich tokenów, a większość inwestorów i klientów również chce ochrony zgodnego z prawem. Ta zasada leży u podstaw konstrukcji tokenizacji, która zapewnia możliwość śledzenia wszelkich zestawów ustaw lub rozporządzeń z dowolnej agencji, państwa lub kraju na świecie. Dostarcza także narzędzia umożliwiające egzekwowanie przepisów mających zastosowanie do ich tokena oraz funkcje zarządzania dla organizacji w celu wykonywania różnych głosów (głosowania akcjonariuszy, referendów itp.), Wszystko w łańcuchu.

CoinGeek uważa, że ekosystem BCH może korzystać z jeszcze większej liczby rozwiązań, które przyczyniają się do rozwoju wizji Satoshiego. W związku z tym CoinGeek będzie kontynuować konkurs na tokenizację z nagrodą 1 miliona funtów. Dalsze szczegóły będą publikowane na stronie konkursu CoinGeek.com w najbliższych dniach.

Komentarze