101 000 BTC o wartości 633 mln $ przeniesione za …

Ponad 101 000 bitcoinów zostało przeniesionych wczoraj pomiędzy dwoma nieznanymi portfelami. Wartość transakcji opiewała na ponad 633 milionów dolarów. Zgadnijcie, ile wyniosła opłata transakcyjna…

Pomimo obaw przed możliwym dumpem ceny BTC okazało się, że gigantyczny transfer był dziełem dostawcy usług kryptowalutowych Xapo. Był to ich wewnętrzny transfer.

101 000 BTC w ruchu

Whale Alert poinformował wczoraj o kilku wyjątkowo dużych transakcjach. Niemniej jednak jedna z nich przyćmiła wszystkie pozostałe. Mowa o transferze 101 857 BTC, których wartość w czasie transakcji wynosiła 633 535, 530 $.

Podobne wrażenie wywołuje wysokość opłaty transakcyjnej, która została uiszczona w ramach transferu. Według danych dostępnych na blockchain.com, jej łączna kwota wyniosła zaledwie 3935 satoshi. Tak – to tylko 0,26 $.

101 000 BTC | Wewnętrzny transfer Xapo

Jeszcze wczoraj obawiano się, że jeżeli ta ogromna ilość bitcoinów trafiłaby na giełdę z zamiarem sprzedaży, mogłoby to doprowadzić do obniżenia ceny BTC. Dość szybko ujawniono jednak, że był to wewnętrzny transfer w ramach Xapo.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze