Wykorzystanie blockchain i 5G do śledzenia szczepień

1 709

W związku ze zwiększoną liczbą zakażeń Chińskie Centrum do spraw Kontroli i Profilaktyki Chorób (CCDC) zaproponowało wykorzystanie technologii blockchain oraz 5G do śledzenia szczepień.

Oznacza to, że chociaż Chiny nie przepadają za Bitcoinem, to są zainteresowane wykorzystaniem związanej z nim technologii blockchain.

Raport CCDC

Najnowszy raport CCDC wskazuje na możliwość wykorzystania technologii blockchain do śledzenia kolejnych szczepionek: podążając według wytycznych, w tej pracy proponujemy techniczną drogę do zastosowania blockchain, bazowej technologii Bitcoina w zaufanych DVC.

„Following the guidance, in this work, we propose a technical route for the application of blockchain, the underlying technology of Bitcoin, in trusted DVCs”.

DVC to oczywiście nic innego jak cyfrowe certyfikaty szczepień. Problem w tym, że już w lipcu ubiegłego roku opublikowano raport Coinfirm | Fałszywe certyfikaty szczepień przeciwko Covid i skradzione szczepionki na rynkach Darknet. Wynikało z niego, że korzystanie z blockchain bez KYC może okazać się słabym ogniwem i prowadzić do wielu nadużyć.

Pomimo tych problemów Chińskie Centrum do spraw Kontroli i Profilaktyki Chorób uważa, że technologia blockchain ma ogromny potencjał do zastosowania w procesie śledzenia szczepionek. Wykorzystanie tej technologii pozwala zdecentralizować systemy informacyjne programów szczepień, uzyskać lepszą ochronę nad bezpieczeństwem szczepionek i związanymi z nimi danymi, a także zarządzać całym procesem wdrażania szczepionek.

„Blockchain has great potential for application in vaccine tracking. Making full use of blockchain technology allows decentralization of immunization program information systems, better protection of vaccine safety and vaccination data, and tracking/managing the whole process of a vaccine deployment”.

Kiedy blockchain to za mało

Niektórzy zwolennicy szczepień mogą nie być zadowoleni z pomysłu stworzenia zdecentralizowanej i rozproszonej bazy danych związanej ze szczepionkami, szczególnie że CCDC chce wykorzystać również internet rzeczy i sztuczną inteligencję. Dzięki temu cyfrowe certyfikaty szczepień miałyby promować ożywienie gospodarki i ułatwić podróżowanie.

„The combination of blockchain, the internet of things, and artificial intelligence in DVC systems provides the technical means to promote the recovery of the global economy and to facilitate the cross-border movement of people”.

Co sądzisz o takim wykorzystaniu technologii blockchain i 5G?

Komentarze