Przeglądany tag

Niemcy

Niemcy to najbardziej uprzemysłowiony i zaludniony kraj Europy. Znany jest ze swoich osiągnięć technologicznych. Jest również ojczyzną wielu  najbardziej znanych europejskich kompozytorów, filozofów i poetów.

Osiągając jedność narodową później niż inne narody europejskie, Niemcy szybko dogoniły je gospodarczo i militarnie, po tym, jak klęski dwóch wojen  światowych pozostawiły je w rozsypce w efekcie trudnego dziedzictwa nazizmu i podzielenia między europejskie bloki zimnej wojny.

Kraj wyszedł jednak na prostą, by ostatecznie stać się gigantem gospodarczym kontynentu i głównym motorem współpracy i integracji europejskiej. Wraz z zakończeniem zimnej wojny, obydwie części kraju zostały ponownie zjednoczone, chociaż gospodarka dawnego wschodu nadal pozostaje w tyle za resztą kraju.