Przeglądany tag

ETF

Fundusz giełdowy (ETF) to rodzaj papieru wartościowego, który obejmuje zbiór wielu papierów wartościowych – takich jak na przykład akcje. Śledzą one często indeks bazowy, chociaż mogą inwestować w dowolną liczbę sektorów przemysłu lub stosować różne strategie. Takie fundusze są pod wieloma względami podobne do funduszy inwestycyjnych. Są jednak notowane na giełdach, a ich akcje są przedmiotem obrotu przez całą sesję, podobnie jak akcje zwykłe.

Dobrze znanym przykładem jest SPDR S&P 500 ETF (SPY), który śledzi indeks S&P 500. ETF-y mogą zawierać wiele rodzajów inwestycji, w tym akcje, towary, obligacje lub mieszankę typów inwestycji. Fundusz giełdowy jest zbywalnym papierem wartościowym. Oznacza to, że wiąże się z nim cena, która umożliwia jego łatwy zakup i sprzedaż.

Fundusz kryptowalutowy podlegający obrotowi giełdowemu działa teoretycznie jak każdy inny ETF. Podczas gdy większość funduszy śledzi indeks lub koszyk aktywów, ETF na kryptowaluty śledzi jeden lub więcej tokenów cyfrowych. Podobnie jak inne fundusze tego typu, ETF-y na kryptowaluty podlegają obrotowi jak akcje zwykłe na giełdzie. Ich ceny ulegają zmianom w ciągu danej sesji ba bazie kupna/ sprzedaży przez inwestorów.