Tulipomania

506
« Powrót do słownika

Tzw. bańka tulipanowa, to wydarzenie ekonomiczne, które miało miejsce w XVII wieku w Holandii. Bańka powstała w wyniku wzrostu cen tulipanów, które były zdrowe i niepodatne na choroby, które były w tamtym czasie powszechne. Z powodu ogromnego popytu nastąpiły wzrosty cen. Jedną cebulkę kwiatową w najgorętszym okresie bańki sprzedawano po 6000 guldenów holenderskich. Wynikiem było wprowadzenie również rynku „forward” na certyfikaty dostaw cebulek. Bańka zakończyła się w 1637 roku czego powodem był niski popyt na licytacjach oraz niewywiązanie się dostawców z zawiązanych certyfikatów.

« Powrót do słownika
Komentarze