Kontrakt Futures

638
« Powrót do słownika

Instrument finansowy (pochodny), umowa zawarta pomiędzy sprzedającym bądź kupującym, a giełdą, w której ów sprzedający bądź kupujący zobowiązuje się sprzedać lub kupić instrument bazowy za ściśle określoną cenę, w ściśle określonym terminie.

« Powrót do słownika
Komentarze