Term: Inflacja

« Powrót do słownika

Ogólny wzrost przeciętnego poziomu cen, którego skutkiem jest spadek siły nabywczej pieniądza.

« Powrót do słownika