Term: Fill or kill (FOK)

« Powrót do słownika

W skrócie FOK; oferta limitowana (funkcja), która zakłada, że zlecenie, pozycja na giełdzie ma zostać zrealizowana natychmiast bądź zostać anulowana. Kryteria wyznacza użytkownik.

« Powrót do słownika