Derywat

285
« Powrót do słownika

Pewien rodzaj instrumentu finansowego, który opiera się na innych instrumentach bazowych, takich jak kurs akcji czy wartość indeksu giełdowego. Taki instrument nie jest papierem wartościowym. Derywaty (instrumenty pochodne) to np. kontrakty terminowe futures.

« Powrót do słownika
Komentarze