Aktywne adresy Bitcoin | Ten rok przyniósł ich dwa razy więcej!

4 029

Nowy raport CoinMetrics wskazuje, że całkowita liczba aktywnych adresów w sieci Bitcoin wzrosła w tym roku o ponad 105%.

W swoim najnowszym raporcie CoinMertics podaje informację, że liczba aktywnych adresów w tym roku podwoiła się do 1,2 miliona.

Dlaczego to takie ważne? To dowód na zdrowy rynek. Najzdrowszy od 2017 roku. Bardziej aktywne adresy oznaczają, że więcej osób korzysta z kryptowaluty – lub przynajmniej ją kupuje.

Aktywne adresy Bitcoin rosną | Czy to zasługa inwestycji na poziomie instytucjonalnym?

Coin Metrics przypisuje tegoroczny sukces Bitcoina inwestorom instytucjonalnym zalewającym rynek, między innymi Square, MicroStrategy i PayPal.

W raporcie czytamy, że wkrótce po ogłoszeniu inwestycji wymienionych firm, „cena Bitcoina zaczęła rosnąć”. „W szybko zmieniającym się świecie, Bitcoin jest coraz częściej promowany jako zabezpieczenie przed inflacją i forma cyfrowego złota”.

Coin Metrics zauważyło również, że kapitalizacja rynkowa Bitcoina zwiększyła się dotychczas (w tym roku) o ponad 300 miliardów dolarów. Liczba adresów Bitcoin zawierających co najmniej 0,01 BTC wzrosła natomiast o ponad 700 000.

Oto najważniejsze, roczne statystyki Bitcoin wg raportu CoinMetrics (stan na 20 grudnia 2020:

adresy bitcoin i inne wskaźniki za 2020 rok
źródło: CoinMetrics

2021 = kolejne wzrosty ceny BTC?

Firma CoinMetrics zapowiada, że kurs największej kryptowaluty pod względem kapitalizacji rynkowej będzie w przyszłym roku nadal rósł:

„Pod wieloma względami bitcoin jest w swojej, jak dotąd, najsilniejszej pozycji, jeśli chodzi o zamknięcie 2020 roku” – czytamy w raporcie. „Wraz ze zwiększeniem tempa rozwoju sytuacji, bitcoin jest bliski osiągnięcia bezprecedensowych wyżyn w 2021 roku”.

Czekamy…

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze