47 000 USD: najsilniejsze wsparcie BTC od czasu przebicia 11 000 USD

2 743

Około 6,5% podaży bitcoina ruszyło z miejsca po tym, jak rynek BTC znalazł wsparcie na poziomie 47 000 USD. Stanowi to, wg Glassnode, „jeden z największych poziomów akumulacji BTC on-chain” w historii.

Firma Glassnode, zajmująca się analizą kryptowalut on-chain zaraportowała, że znaczące wsparcie on-chain dla BTC znalazło się na poziomie około 47000 USD. Glassnode opisało to jako największe wsparcie zidentyfikowane od czasu przekroczenia przez bitcoin poziomu 11000 USD pod koniec 2020 r.

Według raportu Glassnode z 8 marca, około 1,2 miliona bitcoinów zostało przeniesionych on-chain w chwili, gdy cena BTC wahała się między 45 500 a 48 900 USD po ubiegłotygodniowym odbiciu od lokalnego minimum bliskiego 45 000 USD.

Rafael Schultze-Kraft, dyrektor ds. technicznych w Glassnode, zauważył, że gdy wsparcie zostało ustanowione, do łańcucha trafiło około 6,5% krążącej podaży bitcoina.

Co to znaczy?

Chociaż Glassnode sugeruje, że duże ruchy BTC mogą wskazywać na akumulację, wzrost aktywności on-chain można przypisać również sprzedającym, którzy wprowadzają swoje coiny na giełdy:

„Ważnym pytaniem, które musimy zadać, jest to, czy ten wolumen on-chain jest związany z akumulacją, czy raczej pośpiechem do wycofywania się sprzedających”.

Autorzy raportu zauważyli też, że liczba bitcoinów przechowywanych na giełdach kontynuuje ostatni trend spadkowy. Tylko w ubiegłym tygodniu, ze scentralizowanych giełd wycofano 32 500 BTC.

najsilniejsze wsparcie BTC
źródło: Glassnode

10 miliardów dolarów dziennie

Glassnode donosi, że w tym roku – średnio każdego dnia – rozliczono ponad 10 miliardów dolarów w sieci Bitcoin. Dane pokazują, że jak dotąd w tym roku, dzienne rozliczenie przekroczyło 16 miliardów dolarów pięć razy.

Użytkownik Twittera „jtf.capital” zwrócił uwagę, że wartość rozliczenia wciąż jest „zaledwie równowartością 0,2% dziennego wolumenu na rynku walutowym”, podkreślając, że wciąż jest „dużo miejsca na wzrost Bitcoina!”.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze