Willy Woo wie, jaką ścieżką podąży cena bitcoina

2 796

Według statystyk, rekordowa „organiczna” wycena wartości BTC oparta na danych o aktywności inwestorów długoterminowych, toruje kryptowalucie drogę do niezbadanego dotychczas terytorium cenowego. Willy Woo wie, jaką ścieżką podąży cena bitcoina. Chcecie wiedzieć i Wy?

Zgodnie z badaniem, które przeprowadził ceniony analityk i trader bitcoina, Willy Woo, Bitcoin osiągnął już w jednym z wymiarów rekord wszech czasów. W serii tweetów z 27 października Woo uwypuklił swoje ostatnie, wzrostowe prognozy odnośnie BTC zauważając, że jeden z wymiarów wartościowania kryptowaluty osiągnął teraz poziom wyższy niż kiedykolwiek wcześniej.

Willy Woo: Cena bitcoina podąży za NVT

Woo odnosi się do współczynnika wartości sieci Bitcoin do transakcji (NVT). W wielkim skrócie chodzi o miarę stosunku przewartościowania sieci do rzeczywistej wartości transakcji, które są przez nią procesowane.

willy woo NVT
źródło: charts.woobull.com

Co ciekawe, e wtorek „organiczna wycena” Bitcoina oparta na NVT po raz pierwszy w historii przekroczyła 10 000 USD.

„Podczas gdy czekamy, aż BTC zaksięguje rekord wszech czasów, zarówno na miesięcznym wykresie na 14 000 USD, jak i ostatecznie 20 000 USD […], zwrócę uwagę, że organiczna wycena w ramach NVT ona podstawie aktywności inwestorów długoterminowych już znalazła się na poziomie ATH – skomentował Woo.

„Cena podąży tą ścieżką”.

Willy Woo
źródło: Willy Woo

14 000 USD jak ostateczny opór?

Obserwacja Woo pojawia się w obliczu braku oznak potencjalnych, niedźwiedzich korekt. Przypomnijmy, że cena BTC osiągnęła niedawno maksimum na poziomie bliskim 13 850 USD, co odpowiada szczytowi hossy z 2019 roku.

Jak informowaliśmy wyżej, analitycy nadal dostrzegają stosunkowo niewielki opór między 14 000 USD a dotychczasowym ATH Bitcoina wynoszącym 20 000 USD. Coraz częściej pojawiają się głosy, że w przypadku przebicia poziomu 14 000 USD, drzwi na nowe szczyty pozostają otwarte.

„Na rynkach, na których dochodzi do przełamania historycznych maksimów, nie ma wcześniejszej historii, do której można by się cofnąć, więc ceny gwałtownie rosną, eksplorując różne poziomy, ponieważ nie ma historii, która mówi, że „to nie jest ważne””– dodał Woo.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze