„Spadek bitcoina może bardzo mocno uderzyć w akcje spółek technologicznych”

Założyciel Mobius Capital Partners Mark Mobius wyraził swoje „obawy” związane z ewentualnym spadkiem ceny bitcoina. Strateg działający w sektorze rynków wschodzących uważa, że ​​cena BTC może mieć szczególnie negatywny wpływ na akcje spółek technologicznych.

W rozmowie z Bloomberg Markets, Mobius stwierdził, że związek między bitcoinem a rynkami technologicznymi jest bardzo bliski:

„Spadek bitcoina może bardzo mocno uderzyć w akcje spółek technologicznych.”

Według Mobiusa prawdziwym problemem na giełdach jest sektor technologii. Analityk uważa, że takie firmy „nie mają zysków i zostały dramatycznie napompowane”. Oprócz podzielenia się swoją opinią, Mobius zwrócił się do inwestorów o pilnowanie współczynnika korelacji pomiędzy poszczególnymi elementami inwestycyjnego portfolio. Powiedział ponadto, że jeśli cena bitcoina spadnie, „również akcje technologiczne spadną bardzo mocno”.

Bitcoin i złoto nadal w korelacji

Doświadczony inwestor przyznał się do posiadania złota, mimo że na rynku odnotowano znaczące odpływy z funduszy ETF na złoto. Mobius uważa, że ​​bitcoin i złoto są również skorelowane.

„Myślę, że znowu istnieje związek między bitcoinem a złotem, ponieważ rozmawiasz z tymi wszystkimi ludźmi i oni mówią, że bitcoin jest jak złoto, jak store-of-value. Więc myślę, że istnieje jakiś związek między tymi dwoma.”

złoto spadek bitcoina
XAU/ USD – wykres notowań od początku 2021 roku – skala 1D; źródło: TradingView

Mobius zwrócił również uwagę na niestabilność ceny bitcoina i wyraził nadzieję, że ta „zdoła się utrzymać”. Szybko jednak dodał, że „nie przewiduje ani nie życzy sobie” spadku ceny bitcoina, aczkolwiek „ma nadzieję”, że wartość króla kryptowalut „nie ulegnie zmianie, ponieważ akcje technologiczne będą wtedy w stanie doświadczyć ożywienia”.

W międzyczasie cena bitcoina wzrosła o 3,03% w ciągu ostatnich 24 godzin. W momencie przygotowywania niniejszej publikacji cyfrowa moneta wyceniana była na nieco ponad 55 000 USD. Droga do aktualnego ATH ustanowionego na poziomie 58 000 USD już niedaleka…

btc usd spadek bitcoina
BTC/USD wykres notowań od początku 2021 roku – skala 1D; źródło: TradingView

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze