Saylor | Koniec spekulacji na bitcoinie

Michael Saylor, dyrektor generalny największej na świecie firmy business intelligence ujawnia, w jaki sposób Bitcoin może wzrosnąć nawet 100-krotnie w porównaniu z obecną wyceną.

Konieczna jest zmiana postrzegania…

Podczas rozmowy z Changpeng Zhao, szef MicroStrategy stwierdził, że aby stać się bezpiecznym aktywem typu safe haven i store of value, bitcoin musi ostatecznie przekształcić swoją starą narrację o byciu zmiennym, spekulacyjnym aktywem odpowiednim do zainwestowania 1% lub 2% swojego kapitału:

„Narracja spekulacyjna przeważała jeszcze przed marcem, aczkolwiek nie podoba się 99% inwestorów […]. Oni chcą czegoś innego. Chcą, żeby „Bitcoin był ostatecznym, długoterminowym aktywem rezerwowym. Jest to bezpieczne aktywo zaprojektowane tak, aby przewyższało złoto we wszystkich aspektach instrumentów […], które są store of value. A jeśli przechodzę od jednego do drugiego, to nie mówię o uzyskaniu 1% pieniędzy od 1% inwestorów. Mówię o uzyskaniu 50% pieniędzy od 100% inwestorów”.

Kryzys wiary w FIAT

Gdyby taka zmiana narracji rzeczywiście nastąpiła, Saylor zauważa kilka obszarów rynku, które mogą zacząć lokować swoje pieniądze w Bitcoin. W efekcie, może to doprowadzić do znacznego zwiększenia poziomu wyceny oraz kapitalizacji rynkowej BTC:

„Pierwsza grupa ludzi to ci, którzy lokują swoje pieniądze w złocie, ponieważ nie ufają instrumentom fiducjarnym. Tam jest jakieś 10 bilionów dolarów… To podnosi współczynnik 20-50 razy.

Drugi koszyk to posiadacze obligacji; 17 bilionów dolarów długu przynoszącego ujemne dochody. 100 bilionów dolarów zadłużenia od zera do trzech procent. Dlaczego inwestujesz pieniądze w obligacje?

Rynek zaczyna przerażać ludzi w takim stopniu, że uciekają oni do bezpiecznej przystani. Myślę, że jest to bardzo ważne w branży kryptowalut. Jeśli chodzi o Bitcoin, pozycjonujesz kryptowalutę jako ostateczny długoterminowy, bezpieczny składnik aktywów. Ludzie zwracają się zatem ku niemu, zamiast uciekać do długu państwowego. To znowu daje kolejny współczynnik 10, 20, 30x.

I wreszcie mamy pulę dużych inwestorów technologicznych. Można by się spierać, że wiele osób korzysta z wielkich technologii, takich jak Tesla, Apple, Amazon, jako store of value. Stracili wiarę w walutę FIAT. Wiedzą, że nie mogą inwestować w obligacje przynoszące ujemne dochody. Nie są do końca pewni co do złota”.

Saylor uważa, że ​​złoto jest po prostu przestarzałe i nie stanowi dla bitcoina zbyt dużej konkurencji:

„Złoto jest wadliwe. To przestarzałe SoV. Było najlepszym sposobem przechowywania wartości przez 5000 lat, dopóki nie wynaleźliśmy komputera… To był dobry pomysł, dopóki nie okazał się zły”.

źródło grafiki tytułowej: tutaj

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze