Rozumie to tylko 1% inwestorów…

W najnowszym wywiadzie dla CNBC Michael Saylor wyjaśnia, dlaczego uważa, że Bitcoin znacznie przewyższa złoto i jest obecnie najlepszym aktywem safe-haven na świecie.

Bitcoin lepszy od złota „pod każdym względem”

„Ta historia jest spowodowana gwałtownym wzrostem podaży pieniądza przez banki centralne […] A jeśli spojrzymy na następne cztery lata, obligacje i stopy wzrostu APS będą musiały przekroczyć tę przeszkodę, aby zachować wartość. Mieliśmy 500 milionów dolarów gotówki, ale wiedzieliśmy, że będziemy generować kolejne 500 milionów dolarów i zdaliśmy sobie sprawę, że jeśli trzymalibyśmy je w tej formie, spadłyby o 10%, 15% rocznie, a ja nie chciałem strat. Więc to, co nie jest tak dobrze zrozumiane, to fakt, że BTC, Bitcoin, jest obecnie najlepszą bezpieczną rezerwą skarbową na świecie i został zaprojektowany tak, aby był lepszy od złota pod każdym względem.

[…] W ciągu ostatniej dekady BTC rósł, mniej więcej, o 100% rocznie. Ludzie nie rozumieją, że Bitcoin jest siecią monetarną i jako sieć monetarna jest w stanie przechowywać i kierować energię w czasie bez utraty mocy. Byliśmy zatem bardzo podekscytowani tym pomysłem i postrzegaliśmy go jako rozwiązanie problemu przechowywania wartości. Nie tylko dla 300 bilionów dolarów kapitału na świecie, ale dla 7,5 miliarda ludzi na naszej planecie”.

Saylor: Bitcoin większy niż FAANG

Michael Saylor twierdzi, że klasyczne obawy dotyczące BTC są przesadzone, a jego zmienność będzie z czasem maleć. Według przedsiębiorcy, pełne zrozumienie wartości BTC zajmie inwestorom trochę czasu. Na dłuższą metę Saylor uważa, że ​​Bitcoin będzie większy niż największe firmy na świecie, w tym Apple, Amazon i Facebook:

„Tradycyjne obawy związane z Bitcoinem są takie, że może zostać zhakowany, że może zostać skopiowany, że może zostać zakazany. Po dziesięciu latach nie został zhakowany. Nikomu nie udało się go skopiować. To nie będzie zakazane. Więc chociaż ludzie postrzegają BTC jako aktywo o wysokiej zmienności, może być niestabilny wyłącznie w pierwszej dekadzie istnienia. Wygląda na to, że w następnej dekadzie nie będzie aż takiej niestabilności. Właściwie to wygląda na to, że [bitcoin] pojawia się jako safe-haven dla ludzi, którzy szukają sposobu na uniknięcie wielkiej inflacji monetarnej…

Myślę, że gdy inwestorzy zaczną rozumieć historię Bitcoina, zamierzają lokować swój kapitał do sieci Bitcoin. To stworzy pozytywny cykl adopcji, po którym nastąpi aprecjacja ceny, a w konsekwencji wzrost wartości oraz innowacje technologiczne. Spójrz na Square i PayPal. Wkrótce będzie to Apple i Google. To jeszcze bardziej podbije popularność bitcoina i oznacza, że ​​wielu naprawdę będzie chciało podłączyć swoją firmę do sieci walutowej Bitcoin. To prawdopodobnie największa rzecz, jaka wydarzyła się w ciągu ostatniej dekady.

Bitcoin będzie większy niż FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google). Będzie większy niż Apple, Amazon, Facebook, sieci społecznościowe. I to jest idealny czas, aby się do niego podłączyć, ponieważ 99% inwestorów nie rozumie tego, co właśnie powiedziałem, a przy 350 miliardach dolarów energii w sieci Bitcoin, jest to w tym momencie nie do powstrzymania. ”

Może Cię zainteresować:

  • https://bithub.pl/kryptowaluty/bitcoin/michael-saylor-dlaczego-kupilismy-21-000-bitcoinow/
  • https://bithub.pl/kryptowaluty/michael-saylor-kwant-niestraszny-bitcoinowi/

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze