McGlone (Bloomberg) | „Bez bitcoina możesz czuć się trochę nagi”

Mike McGlone, starszy strateg w Bloomberg Intelligence, nazwał inwestowanie w bitcoin „nową wersją” złota.

Udzielając niedawno wywiadu dla Stansberry Research, McGlone opisał bitcoina i kilka innych aktywów cyfrowych jako istotną część każdego portfela inwestycyjnego. Stwierdził, że inwestorzy powinni czuć się bez nich nieco „nadzy”:

„Patrząc w przyszłość w świecie, który staje się cyfrowy, widzę, że bitcoin staje się konkurencją dla złota. Ale widzę również, że bitcoin powinien znajdować się w tym samym koszyku, ponieważ jeśli trzymasz tylko złoto, czuję, że bez bitcoina jesteś trochę nagi”.

McGlone przyznał, że świat podlega cyfryzacji w szalonym tempie. Krótko mówiąc, prowadzi to inwestorów do faworyzowania nowoczesnych rozwiązań, takich jak bitcoin, i daje znaczącą przewagę nad tradycyjnymi aktywami:

„Kluczowe ryzyko dla każdego, kto patrzy w przyszłość w złocie, polega na tym, że widzę pozycje w złocie nieco nagie, jeśli nie są jakoś powiązane z bitcoinem. Bitcoin to nowa wersja złota”.

Analityk Bloomberg dodał, że wskaźniki rynkowe pokazują przepływ inwestycji w kierunku bitcoina, a niektórzy z najbardziej zatwardziałych zwolenników złota” zaczynają wchodzić w bitcoina. McGlone zauważył, że inwestorzy spoglądają w „przyszłość” w której jest miejsce dla bitcoina i niekoniecznie przeszkadza im dość spora zmienność na tym rynku:

„Więc kiedy ludzie mówią, że zmienność bitcoina jest wysoka, to na pewno, on ma dopiero 10 lat… Chodzi mi o to, że złoto istnieje od zarania dziejów. Roczna zmienność bitcoina wynosi teraz około 50.”

McGlone uznał, że z bitcoinem dzieje się wiele wyjątkowych rzeczy, a ryzyko zmienności, w odniesieniu do ostatnich wzrostów cen, jest stosunkowo niskie.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze