Kurs BTC | Joe007 drwi z retoryki bitcoinowego dna

9 505

Znany trader-wieloryb bitcoina – Joe007 ujawnia swoje spojrzenie na obecny stan rynku. Potwierdzenie rzadko spotykanej formacji na wykresie cenowym BTC jest jego zdaniem mało prawdopodobne.

Joe007 zarobił 20 milionów $ w zrealizowanych zyskach na Bitfinexie od grudnia 2019 do stycznia tego roku. Niedawno opublikował serię tweetów kpiących z przekonania, że bitcoin „narysował” na wykresie formację V.

V-dna (określane również mianem pojedynczego dna) zwykle mają miejsce, gdy aktywa znajdujące się w środku trendu spadkowego ulegają znacznemu, ostremu przesunięciu w dół, po którym wkrótce następuje szybki wzrost i ogólne odwrócenie trendu.

Joe twierdzi, że taka formacja byłaby niespotykana w przypadku BTC. Jego zdaniem nie mamy do czynienia z dnem na BTC:

Przed nami testy niższych poziomów?

Tymczasem inny znany analityk i trader kryptowalutowy, Michaël van de Poppe twierdzi, że kluczem do prawidłowej interpretacji aktualnej sytuacji na wykresie BTC jest niedawne odrzucenie przy wartości 6900 $

Trader oczekuje teraz, że BTC po raz kolejny przetestuje zakres 4800 $. Według jego opinii może to mieć miejsce już w nadchodzącym miesiącu:

„Szybkie odrzucenie 6900 $. Nadal może trochę wisieć w tym obszarze. Jeśli osiągniemy poziom powyżej 6650 $, spodziewam się kolejnego dotknięcia obszaru 6900–7000 $.

Tak czy inaczej, oczekuję jednakże, że w nadchodzącym okresie zostaną przetestowane poziomy 5400 $ i 4800 $”.

Rzućcie okiem, co o bieżącej sytuacji na rynku pisali: Jurek S (analiza z 23-03-2020) oraz Stokarz (analiza z dnia 26-03-2020).

Już dzisiaj możecie również spodziewać się nowej analizy video od Jurka S. Subskrybujcie nasz kanał YouTube.

Do dyskusji na temat kursu BTC i możliwych scenariuszy rynkowych zapraszamy na nową grupę Bithub na Telegram:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego

Komentarze