Keiser: Masz bitcoina? Możesz zostać milionerem!

Chciałbyś zostać milionerem? Max Keiser twierdzi, że to możliwe pod warunkiem, że posiadasz nieco bitcoinów…

Weteran Wall Street, Max Keiser, wierzy, że aktualny szok podażowy napędzi wzrost Bitcoina do wartości 1 miliona dolarów.

Jak zostać milionerem z BTC?

W nowym wywiadzie dla Express, gospodarz Raportu Keizera wyraził przekonanie, że instytucje znajdą sposób na zakup bitcoinów bezpośrednio od górników i efektywne wykluczenie inwestorów detalicznych.

„Popyt na Bitcoin rośnie prawie wykładniczo, podczas gdy podaż jest matematycznie zablokowana na poziomie 900 BTC dziennie. W rzeczywistości w 2024 r. podaż zostanie ponownie zmniejszona o połowę do 450 BTC dziennie.

Dlatego uważam, że instytucje, które kupują bitcoiny, zrobią to bezpośrednio od górników, . W efekcie społeczeństwo nie będzie miało szansy kupić kryptowaluty. Opinia publiczna zostanie odcięta, ponieważ cena gwałtownie wzrośnie do 1 miliona dolarów za monetę… W międzyczasie pokolenie Z, które kupiło dużo bitcoinów poniżej 100 dolarów, stanie się nową globalną elitą władzy. Porządek świata niebawem się odwróci”.

W drodze po milion

Keiser zwrócił uwagę na fakt, że znani inwestorzy, tacy jak Paul Tudor Jones, Stanley Druckenmiller i Bill Miller są teraz bardzo optymistyczni odnoście BTC. To zaś, jego zdaniem, miałoby być oznaką tego, co dopiero nadejdzie.

Inwestor wskazał także na wsparcie PayPal dla bitcoina jako kolejny, pro wzrostowy czynnik. Powołał się przy tym na ostatnie szacunki odnośnie tego, że operator płatności kupuje więcej, niż wynosi dzienna podaż BTC.

Keiser skomentował, że dzienne zapotrzebowanie na bitcoiny z najlepszych platform transakcyjnych wydaje się wynosić co najmniej 2600 BTC, podczas gdy dzienna podaż z wydobycia jest zablokowana na poziomie 900 BTC.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze