Finance Critic: COVID-19 zbawieniem dla złota?

1 717

Łańcuch jest tak mocny, jak mocne jest jego najsłabsze ogniwo. Ostatnie zamknięcia gospodarki ze względu na strach przed COVID-19 wpłynęły na każde ogniwo w łańcuchu dostaw złota, od producentów po użytkowników końcowych. Jak to wygląda od kuchni? Jak to wpłynęło na cenę złota? I jak to z tym złotem będzie?

Łańcuch dostaw złota

Zwiększony popyt inwestorów na złoto w połączeniu z ograniczoną podażą doprowadził do wysokich cen i hossy na rynku, które funkcjonowały pomimo presji na łańcuchu dostaw. Dzisiejsza infografika pochodzi od Sprott Physical Bullion Trust i przedstawia łańcuch dostaw złota oraz wpływ COVID-19 na rynek złota.

Zakłócenia w łańcuchu dostaw

Zakłócenia w łańcuchu dostaw złota miały miejsce od kopalni do inwestora:

Produkcja

Niektóre kopalnie złota wstrzymały produkcję ze względu na wysokie ryzyko ekspozycji na COVID-19, zmniejszając podaż złota. W wielu krajach operacje musiały zostać zakończone w wyniku ograniczeń prawnych opartych na COVID-19.

Dostawa

Surowe przepisy dotyczące podróżowania ograniczyły wysyłkę złota i zwiększyły koszty dostawy, ponieważ dostępnych było mniej tras lotniczych i priorytetowo traktowano zaopatrzenie medyczne.

Rafinacja

Rafinerie zależą od produkcji złota jako materiału wejściowego. Zmniejszenie napływu złota i zawieszenie pracy spowodowało skrócenie podaży rafinowanego złota.

Handlarze

Na drugim końcu łańcucha dostaw złota handlarze musieli zmierzyć się zarówno z ograniczoną podażą, jak i zwiększonymi kosztami dostawy. Te zwiększone koszty przełożyły się na użytkowników końcowych.

Kupcy

Większy popyt, mniejsza podaż i wyższe koszty spowodowały wzrost cen dla kupujących złoto.

Z ziemi do rąk własnych

Ruda złota przechodzi kilka etapów, zanim jest gotowa do wprowadzenia na rynek:

Przetwarzanie

Złoto musi zostać uwolnione z innych minerałów, aby wyprodukować sztabkę doré – półczystego stopu złota, która wymaga dalszego oczyszczania, aby spełnić standardy inwestycyjne. Sztabki Doré są zwykle produkowane w kopalniach i transportowane do rafinerii.

Rafinacja

Rafinerie są odpowiedzialne za przekształcanie półczystych stopów złota w rafinowane, czyste złoto. Oprócz ponownego przetwarzania sztabek doré z kopalni rafinerie przetwarzają również złoto ze złomu. Chociaż wydobycie złota jest zróżnicowane geograficznie i występuje na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy, na całym świecie jest tylko kilka rafinerii złota.

Transport

Po rafinacji złoto jest transportowane do centrów finansowych na całym świecie. Istnieją trzy główne sposoby podróżowania złota po świecie, z których każdy ma swoje własne koszty i korzyści:

Loty komercyjne

Najtańsza z trzech opcji, loty komercyjne są przydatne w transporcie złota na ustalonych trasach pasażerskich. Jednak ilość złota przewożonego przez lot komercyjny jest zwykle niewielka i podlega priorytetom dotyczącym rozmieszczenia.

Samoloty towarowe

Przy stosunkowo umiarkowanych kosztach samoloty transportowe przewożą średnie lub duże ilości złota wzdłuż ustalonych szlaków handlowych. Przestrzeń przeznaczona na ładunki determinuje koszt, a większe ilości prowadzą do wyższych cen wysyłki.

Czarterowe linie lotnicze

Czarterowe linie lotnicze oferują szerszą gamę tras podróży z wydzieloną przestrzenią wysyłkową i usługami dostosowanymi do potrzeb klientów. Jednak za te udogodnienia pobierają wysoką opłatę.

Po dotarciu do celu drogą powietrzną opancerzone ciężarówki z pracownikami ochrony przewożą złoto do skarbców i klientów w centrach finansowych na całym świecie. Stamtąd trafia ono do dealerów złota a następnie do naszych rąk.

Ale dlaczego złoto miałoby właśnie trafiać do naszych rąk w momentach niepokoju?

Wszyscy do złota

Gdy wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, zagrażając populacjom i gospodarkom, inwestorzy zwrócili się do bezpiecznych inwestycji, takich jak złoto, w celu zabezpieczenia się przed blokadą gospodarczą i jej skutkami. Ten wzrost popytu inwestorów wpłynął na cztery główne rynki finansowe złota:

Kontrakty futures

Kontrakt futures to umowa na dostawę złota po ustalonej cenie w przyszłości. Kontrakty te są standaryzowane przez giełdy futures, takie jak COMEX. W początkowych okresach pandemii cena kontraktów futures na złoto gwałtownie wzrosła, osiągając maksimum 70 USD powyżej ceny spot.

Fundusze giełdowe (ETF)

ETF to fundusz inwestycyjny notowany na giełdach. Fundusze ETF przechowują aktywa, takie jak akcje, obligacje i towary, takie jak złoto. Od początku 2020 roku do czerwca ilość złota w posiadaniu ETF-ów znacznie wzrosła, z 83 milionów uncji do 103 milionów uncji. SPDR Gold Trust jest świetnym przykładem tego, jak gwałtowny wzrost popytu ETF na złoto rozegrał się – organizacja została zmuszona do wydzierżawienia złota od Banku Anglii, kiedy nie mógł kupić wystarczająco dużo od dostawców.

Fizyczne złoto dla handlu i finansów

Londyńskie Stowarzyszenie Rynku Kruszców (LBMA) jest rynkiem, na którym złoto jest fizycznie przedmiotem obrotu pozagiełdowego. LBMA odnotowała 6573 transfery złota w wysokości 29,2 mln uncji (46,4 mld USD) – wszystko w marcu 2020 r. Była to największa kwota miesięcznych transferów od 1996 r.

Monety i małe sztabki

Jedno uncjowa moneta American Gold Eagle jest dobrym wskaźnikiem popytu na fizyczne złoto ze strony inwestorów detalicznych. Indeks COINGEAG, który śledzi cenę wraz z premią 1 uncji Złotego Orła wystrzelił w niebo podczas pierwszych tygodni zamknięcia gospodarki.

Każdy z tych rynków wymaga dostępu do fizycznego złota. Ograniczenia dotyczące COVID-19 zakłóciły opcje wysyłki i dostawy, utrudniając dostęp do złota. Mimo to rynek złota nadal funkcjonuje.

Złote Huby

Banki bulionowe w Wielkiej Brytanii przechowują największe na świecie komercyjne zapasy złota odpowiadające 10-miesięcznej światowej produkcji kopalń złota. Londyn to największe centrum złota z licznymi skarbcami poświęconymi złocie i innym metalom szlachetnym.

Cztery z największych rafinerii złota na świecie znajdują się w Szwajcarii, co czyni ją ważną częścią łańcucha dostaw złota. Hongkong, Singapur i Dubaj są zaskakującymi dodatkami i pozostają znaczącymi handlarzami złotem, mimo że w ich granicach nie ma żadnych kopalni.

COVID-19 zbawieniem dla złota?

Ponieważ kraje podjęły rygorystyczne środki bezpieczeństwa, takie jak ograniczenia w podróżowaniu i zamknięcie granic, liczba lotów komercyjnych na całym świecie gwałtownie spadła. Dla nielicznych komercyjnych linii lotniczych, które nadal działały, złoto było ładunkiem o niskim priorytecie, ponieważ przestrzeń była przeznaczona na zaopatrzenie medyczne.

Utrudniło to przepływ złota w łańcuchu dostaw, zwiększając koszt dostawy i cenę złota. Jednak dzięki zróżnicowanej geografii wydobycia złota niektóre kraje nie wstrzymały produkcji – pomogło to uniknąć całkowitego zastoju w dostawach złota.

Pandemia COVID-19 stworzyła idealną sytuację dla ceny złota, zakłócając globalny łańcuch dostaw, podczas gdy popyt inwestorów na złoto eksplodował. Pomimo podwyższonego ryzyka i zakłóceń w dostawach, rynek złota do tej pory nadal funkcjonuje a jego perspektywy mają się znakomicie.

Finansowy Krytyk

Komentarze