CZ: „Bitcoin może zastąpić złoto”

1 829

CZ analizuje prawdopodobieństwo tego, że Bitcoin wyrzuci złoto z siodła podstawowego aktywa store of value.

W wywiadzie dla Channel News Asia, Changpeng Zhao, znany również jako „CZ” z Binance, omawia obecny wzrost ceny bitcoina i zapewnia, że wiodąca kryptowaluta może zastąpić złoto, które jest aktywem o kapitalizacji rynkowej wynoszącej 10 bilionów dolarów.

CZ: „To nieuniknione”

„To musi się wydarzyć. To nieuniknione. Myślę, że Bitcoin jest podobny do złota w wielu wymiarach. Ma wiele właściwości store of value, ale ma także wiele innych zalet. Złoto jest mało podzielne. Jeśli chcesz sprzedać połowę sztabki złota, jest to trochę trudne. Podobnie jak trudna jest sprzedaż połowy złotego pierścionka.

[…] Złoto jest stosunkowo ciężkie, jeśli trzeba je nosić na lotnisku, to jest naprawdę dziwaczne. Trudno je przechowywać. Musisz mieć fizyczną przestrzeń.

Nie jest łatwo je zweryfikować. Nie znasz gęstości otrzymywanego złota, podczas gdy w przypadku Bitcoina zawsze masz gwarancję, że jeśli otrzymujesz trochę Bitcoinów, to rzeczywiście je otrzymujesz. Złoto nie jest w 100% ograniczoną podażą. Jest rzadkie, ale jeśli ktoś odkryje inną kopalnię złota, może być go więcej. Bitcoin ma bardzo ograniczoną podaż. Sposób, w jaki postrzegam złoto, to bardzo dobry środek przechowywania wartości, ale na tym jego przypadek użycia się kończy… Bitcoin to zdecydowanie przyszłość”.

Wysoka zmienność BTC jest naprawdę skorelowana z niższą kapitalizacją rynkową.

Na pytanie, czy zmienność Bitcoina może utrudnić jego zdolność do zastąpienia papierowych walut fiducjarnych, CZ odpowiedział:

„Wysoka zmienność jest naprawdę skorelowana z niższą kapitalizacją rynkową. Bitcoin to tylko około 300 miliardów dolarów kapitalizacji rynkowej, podczas gdy w obiegu są biliony dolarów w FIAT-ach. Myślę więc, że [zmienność] jest tylko funkcją wielkości rynku. Myślę, że to nie przeszkadza w rozwoju. W rzeczywistości daje mu więcej miejsca na rozwój”.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze