Crypto Critic: Zdecentralizujmy politykę

Idea zdecentralizowanego rządu, utworzonego przez konkurujące, zdecentralizowane partie, byłaby pokoleniowym punktem zwrotnym w ewolucji człowieka. Pytanie tylko czy jest realna?

Perfekcyjny zarządzający

Zdecentralizowane zarządzanie, aspekt zdecentralizowanych organizacji autonomicznych (DAO), jest prawdopodobnie najcenniejszą funkcjonalnością, jaką inteligentne kontrakty mogą przynieść ludzkości. DAO można traktować jako żywe organizmy w Internecie, podmioty, które funkcjonowałyby autonomicznie zgodnie z mechanizmami rozproszonego konsensusu. Zarządzane przez społeczność poprzez głosowanie, DAO to samorządne systemy z wbudowanym skarbcem. Chociaż nadal zależą od członków społeczności w niektórych zadaniach — oferując w zamian zachętę ekonomiczną z puli płynności — DAO są prawie całkowicie zautomatyzowane.

Utracone zaufanie

Pomimo swojego potencjału, DAO nie należą do najpopularniejszych zdecentralizowanych technologii. Być może ich reputacja nie odzyskała w pełni swojej mocy po hacku z 2016 roku, kiedy pierwszy zdecentralizowany fundusz venture capital – znany jako „The DAO” – został zablokowany, powodując rozwidlenie łańcucha bloków Ethereum i późniejsze stworzenie Ethereum Classic.

Stary/nowy koncept

Ale wielu może nie wiedzieć, że różne protokoły farmingowe, niewymienne platformy tokenów i zdecentralizowane giełdy, które widzimy dzisiaj, są zależne od DAO w zakresie zarządzania. W nadchodzących dziesięcioleciach nowy rodzaj samorządnych organizacji prawdopodobnie przejmie władzę nie tylko w biznesie, ale także w sferze politycznej za pośrednictwem zdecentralizowanych partii.

Decentralizację mierzy się percepcją każdego z użytkowników. Niektórzy maksymaliści sugerują, że zdecentralizowane zarządzanie samym Bitcoinem wystarczy, aby uznać go za DAO. Jednak termin ten został oficjalnie wprowadzony dopiero w 2013 roku przez Daniela Larimera i rozpowszechnił się dopiero wiele lat później dzięki Dashowi. Jeden z najbardziej aktywnych DAO w dzisiejszych czasach, Dash był pierwszym protokołem, który ustanowił podejmowanie decyzji na podstawie protokołu konsensusu blockchain. W 2015 roku Fundacja Dash postanowiła stworzyć pulę składającą się z 10% nagród za wydobycie, aby wspierać rozwój sieci.

Wyjść poza strefę krypto

Mimo że istnieje obecnie kilka form zdecentralizowanego zarządzania, DAO są wykorzystywane głównie do głosowania nad aktualizacjami protokołów i alokacją funduszy z puli. Muszą jeszcze tylko wyjść z bańki kryptograficznej i zmienić proces podejmowania decyzji w prawdziwym świecie. Na tym właśnie polega prawdziwy potencjał DAO, który sprawia, że ​​demokracja jest nie tylko bardziej sprawiedliwa, ale także bardziej elastyczna i wydajna.

Kilka miesięcy temu w Wyoming uchwalono przełomowe nowe prawo, które faktycznie uznaje DAO za korporacje z ograniczoną odpowiedzialnością (ang. Limited Liability Corporation, LLC). Ponieważ regulacje doganiają technologię, możemy zobaczyć, jak te LLC DAO stopniowo wprowadzają decentralizację w firmach i organizacjach.

Szansa na prawdziwą demokrację

Decentralizacja polityczna to jedyny sposób, w jaki obywatele mogą mieć decydujący głos w zarządzaniu swoimi społecznościami i życiem. Pragnienie zmiany krajobrazu politycznego jest namacalne i odzwierciedlone w rosnącej absencji wyborczej w wielu krajach. Chociaż zdecentralizowane partie początkowo nie będą miały dużego wpływu politycznego, pragnienie wzmocnienia technologii i czystszych form demokracji będzie z czasem stymulować adopcję. Eliminacja scentralizowanych władz pomogłaby chronić obywateli przed nadużyciami rządu i korupcją, zmniejszyć biurokrację i przyspieszyć uchwalanie praw i rozporządzeń.

Usecase

Możemy wykorzystać technologię blockchain, aby usprawnić procesy głosowania w wyborach i referendach. Systemy głosowania blockchain są obecnie testowane przez kilka krajów na całym świecie i były już używane w Stanach Zjednoczonych: w Zachodniej Wirginii podczas wyborów śródokresowych w 2018 r. oraz w Utah podczas wyborów prezydenckich w 2020 r.

Ale co by było, gdyby technologie księgi rozproszonej mogły zrobić coś więcej niż tylko ulepszyć systemy głosowania? Co by było, gdyby mogły wynieść demokrację na nowy poziom, tworząc system samorządności, w którym każdy miałby coś do powiedzenia?

To jest uśpiony potencjał partii zdecentralizowanych: obalenie hierarchicznej struktury i zmiana paradygmatu w systemie politycznym. Potrzeba tylko trochę czasu…

Finansowy Krytyk

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Komentarze