Crypto Critic: Opcje na kryptowaluty

3 069

Rynek opcji na BTC i ETH jest wciąż w powijakach, ale zarówno detaliczny, jak i instytucjonalny popyt na tego typu instrumenty rośnie wykładniczo.

Odbicie

Pomimo mocnego odbicia gospodarczego i rozpędzających się sił produkcyjnych, światowa gospodarka wygląda zupełnie inaczej niż ponad rok temu. Nowy krajobraz finansowy i ciągła niepewność przyspieszyły odejście od tradycyjnych instytucji finansowych.

Gdy gospodarka próbuje wskoczyć na wyższy bieg, świat kryptowalut wchodzi na główną scenę zainteresowania rynku finansowego. Rynek ten ugruntował swoją pozycję jako uznana klasa aktywów przez znanych zarządzających aktywami, banki inwestycyjne i fundusze hedgingowe. Szybkość adopcji w głównym nurcie nadal zaskakuje świat finansowy, co toruje również drogę inwestorom do odkrywania nowej formy inwestowania — opcji na kryptowalutach.

Opcje

Opcje to umowy finansowe, które umożliwiają inwestorom kupno lub sprzedaż aktywów bazowych po ustalonej cenie w przyszłości. Pozwala to inwestorom na przyjmowanie zakładów kierunkowych na ruch cen aktywów. Inwestorzy, którzy spodziewają się, że wartość aktywów wzrośnie, mogą kupić opcje call, z których będą czerpać zyski, jeśli cena rynkowa aktywów przekroczy cenę wykonania. W przeciwieństwie do tego, jeśli uważają, że wartość aktywów straci na wartości, mogą kupić opcje put, które przyniosą zysk, gdy cena rynkowa aktywów spadnie poniżej ceny wykonania.

Po spełnieniu tych warunków inwestorzy mogą zdecydować się na wykonanie swojej opcji, wymagając od emitenta kupna lub sprzedaży aktywów bazowych od inwestora lub dla inwestora po cenie wykonania. Lub mogą po prostu wymienić swoje opcje z innymi inwestorami, aby zainkasować zysk.

Prawda

Istnieje kilka cech nieodłącznie związanych z opcjami, które sprawiają, że są one przyjemniejsze dla inwestorów, zwłaszcza na niestabilnym rynku. Dzięki opcjom inwestorzy są w stanie uzyskać ekspozycję na większe pozycje za ułamek kosztów. Na przykład rozważmy zakup 100 akcji po 50 USD. Aby znaleźć się na tej pozycji, inwestor musiałby mieć kapitał w wysokości 5000 USD. Dzięki opcjom można jednak znacznie obniżyć taki koszt. Ten sam inwestor może uzyskać taką samą ekspozycję na akcje lub kryptowalutę, kupując opcję za ułamek kosztów, powiedzmy z premią w wysokości 150 USD.

Opcje są potężnym narzędziem umożliwiającym inwestorom czerpanie korzyści ze zmienności rynków i umożliwiają inwestorom udział w rynkach, jednocześnie uwalniając kapitał, umożliwiając im dywersyfikację strategii i zajmowanie większej liczby pozycji.

Opcje pozwalają również inwestorom uzyskać ekspozycję na zmienność rynku. Ponieważ cena opcji jest bezpośrednio skorelowana ze zmiennością rynku, opcje drożeją na niestabilnym rynku. W ten sposób inwestor posiadający długą pozycję w kontrakcie opcyjnym również może zyskać na zmienności rynku.

Największym przypadkiem użycia opcji jest jednak ich użycie jako produktów do zarządzania ryzykiem. Inwestorzy mogą kupować opcje put (lub stawiać zakłady przeciwko rynkowi) w celu zabezpieczenia swojego portfela, gdy nie są pewni wzrostu rynkowego. To jak kupowanie ubezpieczenia dla swojego portfela, aby chronić go przed zmiennością rynku lub spadkami.

Instytucje

Ponieważ zainteresowanie instytucji rynkami kryptowalut stale rośnie, rośnie też apetyt instytucji na opcje kryptowalutowe. Inwestorzy strategiczni znaleźli schronienie w idei, że opcje pozwalają im wykorzystać zmienność rynków kryptograficznych w celu uzyskania wysokich zysków, jednocześnie trzymając ich z dala od inwestycji o wyższym ryzyku. Zmienny charakter rynków kryptograficznych stwarza pilną potrzebę, aby inwestorzy mogli zdywersyfikować swoje strategie i zabezpieczyć swoje pozycje, jednocześnie uzyskując ekspozycję na premię.

Rynki opcji dały inwestorom szansę na zabawę, strategiczne inwestowanie i badanie rynku. Nawet podczas bessy, opcje utrzymują aktywność na wysokim poziomie.

Indywidualni

Siła, jaką opcje oferują osobom fizycznym, jest również realizowana przez coraz większą liczbę inwestorów detalicznych, nawet w obliczu globalnej niepewności gospodarczej. Według Trade Alert, rok 2020 był rekordowy dla rynku opcji pod względem wolumenu obrotu, z 7,47 miliardami kontraktów w obrocie. Ten trend utrzymuje się również w 2021 roku.

Co zaskakujące, do większość wzrostu wolumenu przyczynili się do inwestorzy detaliczni. Artykuł Barron’s podkreślił, że brokerzy opcji, odnotowali 116% wzrost w handlu opcjami. Szacuje się, że 60% wszystkich opcji będących przedmiotem obrotu pochodzi od inwestorów detalicznych, o czym świadczy wielkość pozycji poniżej 10 kontraktów. W rzeczywistości liczba transakcji z jednym kontraktem podwoiła się w tym samym okresie.

W miarę postępów w 2021 r. wielcy gracze, tacy jak Goldman Sachs, również ogłosili rozszerzenie swojej obecności w kryptowalutach, oferując handel opcjami na Ethereum po dostrzeżeniu ogromnego popytu instytucjonalnego. Produkty te będą również oferowane klientom indywidualnym.

Innowacje

Dziś scentralizowane giełdy są lepiej przygotowane do obsługi popytu detalicznego na opcje. Nie cierpią one z powodu przeciążenia sieci, którego doświadczamy na Ethereum, co prowadzi do natychmiastowej realizacji transakcji przy dużo niższych opłatach.

Jednakże, to nie wyklucza innowacji, które pojawiają się wraz z przyspieszonym tempem zdecentralizowanych finansów. DeFi zrewolucjonizowało wiele tradycyjnych branż finansowych i stara się ułatwić dostęp do opcji. Zdecentralizowane giełdy będą w przyszłości odgrywać kluczową rolę w łączeniu inwestorów detalicznych z opcjami, ponieważ ich ekosystem będzie nadal ewoluował.

Biorąc pod uwagę ekonomiczny wpływ globalnej pandemii, który ma trwać do 2025 r., rynki kryptowalut bez wątpienia pozostaną niestabilne. Aplikacje DeFi i scentralizowane giełdy pilnie pracują nad wprowadzeniem coraz większej liczby kryptowalut na rynek opcji i ewoluują w celu uproszczenia skomplikowanych strategii handlowych dla inwestorów.

Finansowy Krytyk

Komentarze